settings icon
share icon
Pitanje

Da li su vjera u Boga i nauka u suprotnosti?

Odgovor


Nauka se definiše kao „posmatranje, identifikacija, opisivanje, eksperimentalno istraživanje i teorijsko objašnjenje fenomena.“ Nauka je metoda koju čovječanstvo može koristiti za bolje razumijevanje prirodnog univerzuma. To je potraga za znanjem kroz posmatranje. Napredak nauke pokazuje domet ljudske logike i mašte. Međutim, hrišćansko verovanje u nauku nikada ne bi trebalo da bude kao naše verovanje u Boga. Hrišćanin može imati vjeru u Boga i poštovanje nauke, sve dok imamo u vidu šta je savršeno, a šta nije.

Naše vjerovanje u Boga je vjerovanje u vjeri. Imamo vjeru u njegovog Sina za spasenje, vjeru u njegovu riječ za pouku i vjeru u njegovog Svetog Duha za vođstvo. Naša vjera u Boga treba da bude apsolutna, jer kada vjerujemo u Boga, zavisimo od savršenog, svemoćnog, sveznajućeg Stvoritelja. Naše vjerovanje u nauku treba da bude intelektualno i ništa više. Možemo računati na to da će nauka učiniti mnoge velike stvari, ali takođe možemo računati na to da će nauka praviti greške. Ako vjerujemo u nauku, zavisimo od nesavršenih, grešnih, ograničenih, smrtnih ljudi. Nauka je kroz istoriju griješila u mnogim stvarima, kao što su oblik zemlje, letenje na pogon, vakcine, transfuzije krvi, pa čak i reprodukciji. Bog nikada ne griješi.

Istine se ne treba bojati, tako da nema razloga da se hrišćanin boji dobre nauke. Kada učimo više o načinu na koji je Bog stvorio naš univerzum to pomaže cijelom čovječanstvu da cijeni čudo stvaranja. Proširivanje našeg znanja pomaže nam u borbi protiv bolesti, neznanja i nerazumijevanja. Međutim, postoji opasnost kada naučnici svoju vjeru u ljudsku logiku drže iznad vjere u našeg Stvoritelja. Ove osobe se ne razlikuju od bilo koga odanog nekoj vjeri; oni su izabrali vjeru u čovjeka i naći će činjenice da brane tu vjeru.

Ipak, najracionalniji naučnici, čak i oni koji odbijaju da veruju u Boga, priznaju nedostatak kompletnosti u našem razumijevanju univerzuma. Oni će priznati da se ni Bog ni Biblija ne mogu dokazati ili opovrgnuti naukom, baš kao što se mnoge njihove omiljene teorije na kraju ne mogu dokazati ili opovrgnuti. Nauka treba da bude istinski neutralna disciplina, koja traži samo istinu, a ne guranje neke agende.

Veliki dio nauke podržava postojanje i djelo Boga. Psalam 19:1 kaže: „Nebesa kazuju slavu Božju; i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski.” Kako moderna nauka otkriva više o svemiru, nalazimo sve više dokaza o stvaranju. Nevjerovatna složenost i replikacija DNK, zamršeni i međusobno povezani zakoni fizike, i apsolutni sklad stanja i hemije ovdje na zemlji služe kao podrška poruci Biblije. Hrišćanin treba da prihvati nauku koja traži istinu, ali da odbaci „sveštenike nauke“ koji stavljaju ljudsko znanje iznad Boga.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Da li su vjera u Boga i nauka u suprotnosti?
© Copyright Got Questions Ministries