settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o tužbama / da li se tužiti sa nekim?

Odgovor


Apostol Pavle je uputio korintske vjernike da ne idu na sud jedni protiv drugih (1. Korinćanima 6:1-8). Za hrišćane ne oprostiti jedni drugima i ne pomiriti svoje razlike znači pokazati duhovni poraz. Zašto bi neko želio da postane hrišćanin ako hrišćani imaju isto toliko problema kao i svi i isto tako su nesposobni da ih riješe? Međutim, postoje neki slučajevi kada je možda tužba ono što treba preduzeti. Ako se slijedi biblijski obrazac za pomirenje (Matej 18:15-17) i strana koja je pogriješila još uvijek to čini, u nekim slučajevima tužba bi mogla biti opravdana. To bi trebalo učiniti samo nakon mnogo molitve za mudrost (Jakovljeva 1:5) i konsultacija s duhovnim vođstvom.

Čitav kontekst 1. Korinćanima 6:1-6 bavi se sporovima u crkvi, ali Pavle upućuje na sudski sistem kada govori o presudama koje se tiču stvari koje se odnose na ovaj život. Pavle kaže da sudski sistem postoji za pitanja ovog života koja su izvan crkve. Crkvene probleme ne treba iznositi pred sudski sistem, već ih treba rješavati unutar crkve.

Djela apostolska, poglavlja 21–22 govore o tome da je Pavle uhapšen i pogrešno optužen za zločin koji nije počinio. Rimljani su ga uhapsili i „naredi zapovjednik da ga odvedu u tabor , i reče da ga bijenjem ispitaju da bi doznao za kakvu krivicu tako vikahu na njega. I kad ga pritegoše kaišima reče Pavle kapetanu koji ondje stajaše: Čovjeka Rimljanina, i neosuđena zar vam je dozvoljeno da bijete?” Pavle je koristio rimski zakon i svoje državljanstvo da bi se zaštitio. Nema ništa loše u korištenju sudskog sistema sve dok se to radi s pravim motivom i čistim srcem.

Pavle dalje izjavljuje: „I to vam je već sasvim na sramotu što imate parnice među sobom. Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto radije ne podnesete štetu?” (1. Korinćanima 6:7). Ono čime se Pavle ovdje bavi je svjedočanstvo vjernika. Za nas bi bilo daleko bolje da budemo iskorištavani, ili čak zlostavljani, nego da osobu još više udaljimo od Hrista tako što ćemo je izvesti pred sud. Šta je važnije - pravna bitka ili bitka za nečiju vječnu dušu?

Ukratko, da li bi hrišćani trebali voditi jedni druge pred sud zbog crkvenih pitanja? Apsolutno ne! Trebaju li hrišćani jedni druge voditi na sud zbog građanskih pitanja? Ako se to na bilo koji način može izbjeći, ne. Da li hrišćani treba da izvedu nehrišćane pred sud zbog građanskih pitanja? Opet, ako se to može izbjeći, ne. Međutim, u nekim slučajevima, kao što je zaštita vlastitih prava (kao u primjeru apostola Pavla), može biti prikladno da se potraži zakonsko rješenje.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o tužbama / da li se tužiti sa nekim?
© Copyright Got Questions Ministries