settings icon
share icon
Pitanje

Ko su bili sinovi Božji i kćeri ljudske u Prvoj Mojsijevoj 6:1-4?

Odgovor


Prva Mojsijeva 6:1-4 odnosi se na sinove Božje i kćeri ljudske. Bilo je nekoliko sugestija o tome ko su bili sinovi Božiji i zašto su djeca koju su imali sa ćerkama ljudskim prerasla u rasu divova (izgleda da na to ukazuje riječ Nefili).

Tri osnovna gledišta o identitetu sinova Božijih su 1) bili su pali anđeli, 2) bili su moćni ljudski vladari, ili 3) bili su pobožni potomci Seta koji se vjenčao sa zlim potomcima Kaina. Prvoj teoriji daje težinu činjenica da se u Starom zavjetu izraz „sinovi Božiji“ uvijek odnosi na anđele (Jov 1:6; 2:1; 38:7). Potencijalni problem sa ovim je u Mateju 22:30, što ukazuje da se anđeli ne vjenčavaju. Biblija nam ne daje razloga da vjerujemo da anđeli imaju pol ili da su u stanju da se razmnožavaju. Druga dva gledišta ne predstavljaju ovaj problem.

Slabost gledišta 2) i 3) je u tome što obični ljudi koji su muškarci koji se vjenčavaju sa običnim ženama ne objašnjavaju zašto su im potomci bili „džinovi“ ili „heroji starih vremena, poznati ljudi“. Dalje, zašto bi Bog odlučio da donese potop na zemlju (Prva knjiga Mojsijeva 6:5-7) kada Bog nikada nije zabranio moćnim muškarcima ili Setovim potomcima da se vjenčavaju sa običnim ženama ili Kainovim potomcima? Predstojeći sud iz Prve knjige 6:5-7 povezan je sa onim što se dogodilo u Prvoj knjizi Mojsijevoj 6:1-4. Čini se da samo nepristojan, perverzan brak palih anđela sa ženama opravdava tako oštru presudu.

Kao što je ranije pomenuto, slabost prvog gledišta je u tome što Matej 22:30 izjavljuje: „U vaskrsenju ljudi se neće ni ženiti ni udavati; biće kao anđeli na nebu“. Međutim, u tekstu se ne kaže „anđeli nisu u stanju da se vjenčaju“. Umjesto toga, to ukazuje samo na to da se anđeli ne vjenčavaju. Drugo, Matej 22:30 govori o „anđelima na nebu“. Ne odnosi se na pale anđele, koji ne mare za Božji stvoreni poredak i aktivno traže načine da poremete Božiji plan. Činjenica da se Božiji sveti anđeli ne žene ili ne stupaju u seksualne odnose ne znači da isto važi i za Satanu i njegove demone.

Pogled 1) je najverovatnije stanovište. Da, zanimljiva je „protivurečnost“ reći da su anđeli bespolni, a zatim reći da su „sinovi Božiji“ bili pali anđeli koji su se razmnožavali sa ženama. Međutim, dok su anđeli duhovna bića (Jevrejima 1:14), oni se mogu pojaviti u ljudskom, fizičkom obliku (Marko 16:5). Muškarci Sodome i Gomore željeli su da imaju seksualni odnos sa dva anđela koji su bili sa Lotom (Postanak 19:1-5). Moguće je da su anđeli sposobni da poprime ljudski oblik, čak do tačke da oponašaju ljudsku seksualnost, pa čak i reprodukciju. Zašto pali anđeli to ne čine češće? Izgleda da je Bog zatočio pale anđele koji su počinili ovaj zli grijeh, kako drugi pali anđeli ne bi učinili isto (kao što je opisano u Judi 6). Raniji hebrejski tumači i apokrifni i pseudopigrafski spisi jednoglasni su u stavu da su pali anđeli „sinovi Božji“ koji se pominju u Prvoj knjizi Mojsijevoj 6:1-4. Ovo nikako ne zatvara debatu. Međutim, stav da Prva knjiga Mojsijeva 6:1-4 uključuje pale anđele koji se pare sa ženama ima snažnu kontekstualnu, gramatičku i istorijsku osnovu.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Ko su bili sinovi Božji i kćeri ljudske u Prvoj Mojsijevoj 6:1-4?
© Copyright Got Questions Ministries