settings icon
share icon
Pitanje

Kako da za sigurno znam da ću ići u raj nakon smrti?

Odgovor


Da li znate za sigurno da imate vječni život i da ćete ići u raj kada umrete? Bog želi da to znate sa sigurnošću! Biblija kaže: „Ovo napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božijega, da znate da imate život vječni i da vjerujete u ime Sina Božijega” (1. Jovanova 5:13). Zamislite da upravo sada stojite pred Bogom i On vas pita: „Zašto da te primim u raj?“ Šta biste vi rekli? Možda ne biste znali šta da kažete. Ono što treba da znate je da nas Bog voli i pružio nam je način da možemo sa sigurnošću da znamo gdje ćemo provesti vječnost. Biblija to iskazuje ovako:“Jer Bog tako zavolje svijet da je Sina svojega Jedinorodnoga dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni” (Jovan 3:16).

Prvo moramo razumjeti problem koji nas odvaja od raja. Problem je ovaj – naša grešna priroda nas sprečava da imamo odnos sa Bogom. Mi smo po prirodi i po izboru grešnici. „Jer svi sagriješiše i lišeni su slave Božije” (Rimljanima 3:23). Ne možemo sami sebe spasiti. „Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božiji. Ne od djela, da se ne bi ko hvalisao“ (Efescima 2:8-9). Mi zaslužujemo smrt i pakao (Rimljanima 6:23).

Bog je svet i pravedan i mora da kazni grijeh, ali ipak nas voli i obezbijedio je oproštenje naših grijeha. Isus je rekao: „Ja sam Put i Istina i Život; niko ne dolazi Ocu osim kroz mene” (Jovan 14:6). Isus je umro za nas na krstu: „Zato i Hristos jedanput za grijehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu, usmrćen tijelom, a oživjevši duhom” (1. Petrova 3:18). Isus je vasrsao iz mrtvih: “Koji bi predan za grijehe naše i † ustade za opravdanje naše” (Rimljanima 4:25).

Pa, nazad na prvobitno pitanje – „ Kako mogu da znam za sigurno da ću ići u raj kada umrem?“ Odgovor je ovo – vjeruj u Gospoda Isusa Hrista i bićeš spašen (Djela 16:31). „A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji vjeruju u ime njegovo“ (Jovan 1:12). Možete da primite vječni život kao BESPLATAN dar. „...a dar Božiji je život vječni u Hristu Isusu, Gospodu našem“ (Rimljanima 6:23b). Možete da živite životom punine i punim smisla. Isus je rekao:“Ja dođoh da život imaju i da ga imaju u izobilju” (Jovan 10: 10b). Možete da provedete vječnost u raju, jer je On obećao:”I ako otidem i pripremim vam mjesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da gdje sam ja, budete i vi” (Jovan 14:3).

Ako želite da prihvatite Isusa Hrista kao svog Spasitelja, evo jedne jednostavne molitve. Zapamtite, sami čin izgovaranja ove molitve ili bilo koje druge molitve vas neće spasiti. Ova molitva je prosto način da Bogu izrazite svoju vjeru u Njega i zahvalite mu jer je obezbijedio vaše spasenje. „Bože, znam da sam zgriješio/la protiv tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus Hrist je uzeo na sebe kaznu koju ja zaslužujem da bi mi kroz vjeru u Njega bilo oprošteno. Svoju vjeru za spasenje stavljam u Tebe. Hvala ti za tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar vječnog života! Amin!“

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako da za sigurno znam da ću ići u raj nakon smrti?
© Copyright Got Questions Ministries