settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o pornografiji? Da li je gledanje pornografije grijeh?

Odgovor


Daleko najtraženiji pojmovi na internetu odnose se na pornografiju. Pornografija je jako rasprostranjena u svijetu danas. Možda je Sotona uspio da izokrene i izopači seks u većoj mjeri u odnosu na bilo šta drugo. Uzeo je ono što je bilo dobro i ispravno (ljubavni seksualni odnos između muža i žene) i zamijenio to požudom, pornografijom, preljubom, silovanjem i homoseksualnošću. Pornografija može biti prvi korak na vrlo klizavoj stazi sve većeg zla i nemorala (Rimljanima 6:19). Postoji dosta zapisa koji govore o prirodi zavisnosti od pornografije. Baš kao što korisnik droge mora konzumirati veće i snažnije količine droge da bi postigao isto stanje „naduvanosti“, pornografija uvlači osobu sve dublje i dublje u teške seksualne zavisnosti i bezbožne želje.

Tri glavne kategorije grijeha su pohota ili požuda tijela, požuda očiju i nadmenost življenja (1. Jovanova 2:16). Pornografija nas definitivno navodi da žudimo za tijelom, a to je neosporno požuda očiju. Pornografija se definitivno ne kvalifikuje kao jedna od stvari o kojima bismo trebali da razmišljamo, prema Filipljanima 4:8. Pornografija izaziva zavisnost (1. Korinćanima 6:12; 2. Petrova 2:19) i destruktivna je (Priče Solomunove 6:25-28; Jezekilj 20:30; Efescima 4:19). Požuda za drugim ljudima u našem umu, što je suština pornografije, vrijeđa Boga (Matej 5:28). Kada odanost pornografiji postane navika koja karakteriše život neke osobe, to pokazuje da ona nije spašena (1. Korinćanima 6:9).

Za one koji se bore s pornografijom, Bog može i daće pobjedu. Da li se bavite pornografijom i želite li da je se oslobodite? Evo nekoliko koraka do pobjede: 1) Priznajte svoj grijeh Bogu (1. Jovanova 1:9). 2) Zamolite Boga da očisti, obnovi i preobrazi vaš um (Rimljanima 12:2). 3) Zamolite Boga da ispuni vaš um Filipljanima 4:8. 4) Naučite da držite svoje tijelo u svetosti (1. Solunjanima 4:3-4). 5) Shvatite pravo značenje seksa i oslonite se samo na svog supružnika da ispuni tu potrebu (1. Korinćanima 7:1-5). 6) Shvatite da ako hodate u Duhu, nećete ispunjavati tjelesne požude (Galatima 5:16). 7) Preduzmite praktične korake da smanjite svoju izloženost slikama neprimjerenog sadržaja. Instalirajte alatke za blokiranje pornografije na svom kompjuteru, ograničite upotrebu TV-a i videa, i pronađite drugog hrišćanina koji će se moliti za vas i pomoći vam da budete odgovorni.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o pornografiji? Da li je gledanje pornografije grijeh?
© Copyright Got Questions Ministries