settings icon
share icon
Pitanje

Kako da ne odem u pakao?

Odgovor


Ne otići u pakao je lakše nego što mislite. Neki ljudi vjeruju da moraju poštovati deset zapovijesti cijelog svog života kako ne bi otišli u pakao. Neki ljudi vjeruju da se moraju pridržavati određenih obreda i rituala kako ne bi otišli u pakao. Neki ljudi vjeruju da ne postoji način na koji možemo sa sigurnošću znati hoćemo li ili nećemo otići u pakao. Nijedan od ovih stavova nije tačan. Biblija vrlo jasno govori o tome kako osoba može izbjeći da ode u pakao nakon smrti.

Biblija opisuje pakao kao zastrašujuće i užasno mjesto. Pakao je opisan kao „vječni oganj“ (Matej 25:41), „oganj neugasivi“ (Matej 3:12), „sramota i stid vječni“ (Danilo 12:2), mjesto u kome „oganj se ne gasi“ ( Marko 9:44-49), i „vječna pogibao“ (2. Solunjanima 1:9). Otkrivenje 20:10 opisuje pakao kao „jezero ognjeno i sumporno“ u kojem su zli „mučeni dan i noć u vijeke vjekova“ (Otkrivenje 20:10). Očigledno, pakao je mjesto koje trebamo izbjegavati.

Zašto pakao uopšte postoji i zašto Bog tamo šalje neke ljude? Biblija nam kaže da je Bog „pripremio“ pakao za đavola i pale anđele nakon što su se pobunili protiv njega (Matej 25:41). Oni koji odbiju Božiju ponudu oproštenja pretrpjeće istu vječnu sudbinu đavola i palih anđela. Zašto je pakao neophodan? Sav grijeh je na kraju protiv Boga (Psalam 51:4), a pošto je Bog beskonačno i vječno biće, dovoljna je samo beskonačna i vječna kazna. Pakao je mjesto gdje se izvršavaju Božiji sveti i pravedni zahtjevi pravde. Pakao je mjesto gdje Bog osuđuje grijeh i sve one koji ga odbacuju. Biblija jasno kaže da smo svi zgriješili (Knjiga propovjednikova 7:20; Rimljanima 3:10-23), tako da, kao rezultat, svi zaslužujemo da idemo u pakao.

Pa, kako da ne odemo u pakao? Pošto je dovoljna samo beskonačna i vječna kazna, mora se platiti beskonačna i vječna cijena. Bog je postao ljudsko biće u ličnosti Isusa Hrista. U Isusu Hristu, Bog je živio među nama, poučavao nas i iscjeljivao – ali to nije bila njegova krajnja misija. Bog je postao ljudsko biće (Jovan 1:1, 14) da bi mogao umrijeti za nas. Isus, Bog u ljudskom obliku, umro je na krstu. Pošto je Bog, njegova smrt je bila beskonačna i vječna po vrijednosti, plaćajući punu cijenu za grijeh (1. Jovanova 2:2). Bog nas poziva da primimo Isusa Hrista kao Spasitelja, prihvatajući njegovu smrt kao potpunu i pravednu platu za naše grijehe. Bog obećava da će svako ko vjeruje u Isusa (Jovan 3,16), vjerujući samo njemu kao Spasitelju (Jovan 14,6), biti spašen, tj. neće otići u pakao.

Bog ne želi da iko ode u pakao (2. Petrova 3:9). Zato je Bog napravio konačnu, savršenu i dovoljnu žrtvu u naše ime. Ako želite da ne idete u pakao, primite Isusa kao svog Spasitelja. To je tako jednostavno. Reci Bogu da prepoznaješ da si grešnik i da zaslužuješ da odeš u pakao. Izjavite Bogu da vjerujete u Isusa Hrista kao svog Spasitelja. Hvala Bogu što vam je omogućio spasenje i izbavljenje iz pakla. Jednostavna vjera, oslanjanje na Isusa Hrista kao Spasitelja, je način na koji možete izbjeći odlazak u pakao!

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako da ne odem u pakao?
© Copyright Got Questions Ministries