settings icon
share icon
Pitanje

Šta je molitva spasenja?

Odgovor


Mnogi ljudi pitaju: „Postoji li molitva koju mogu da kažem i zagarantovaće moje spasenje?“ Važno je upamtiti da se spasenje ne prima čitanjem molitve ili izgovaranjem određenih riječi. Biblija nigdje ne bilježi da je osoba primila spasenje molitvom. Izgovaranje molitve nije biblijski način spasenja.

Biblijska metoda spasenja je vjera u Isusa Hrista. Jovan 3:16 nam kaže: „Jer Bog tako zavolje svijet da je Sina svojega Jedinorodnoga dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni.“ Spasenje se stiče vjerom (Efescima 2:8), primanjem Isusa kao Spasitelja (Jovan 1:12) i potpunim povjerenjem samo u Isusa (Jovan 14:6; Djela 4:12), a ne izgovaranjem molitve.

Biblijska poruka spasenja je jednostavna i jasna i nevjerovatna u isto vrijeme. Svi smo počinili grijeh protiv Boga (Rimljanima 3:23). Osim Isusa Hrista, ne postoji niko ko je proživio cijeli život bez grijeha (Knjiga propovjednikova 7:20). Zbog našeg grijeha, zaslužili smo sud od Boga – smrt (Rimljanima 6:23). Zbog našeg grijeha i kazne koja je time zaslužena, ne možemo ništa učiniti sami da popravimo odnos s Bogom. Kao rezultat svoje ljubavi prema nama, Bog je postao ljudsko biće u ličnosti Isusa Hrista. Isus je živio savršenim životom i uvijek je poučavao istinu. Međutim, čovječanstvo je odbacilo Isusa i usmrtilo ga tako što ga je razapelo. Međutim, tim užasnim činom ubijanja jedinog istinski nevinog čovjeka došlo je do našeg spasa. Isus je umro umjesto nas. On je preuzeo teret i osudu našeg grijeha na sebe (2. Korinćanima 5:21). Isus je tada uskrsnuo (1. Korinćanima 15), dokazujući da je ono što je platio za grijeh bilo dovoljno i da je pobijedio grijeh i smrt. Kao rezultat Isusove žrtve, Bog nam nudi spasenje kao pklon. Bog nas sve poziva da se pokajemo za svoje grijehe (Djela 17:30) i da imamo vjeru u Hrista kao onoga ko je platio punu cijenu za naše grijehe (1. Jovanova 2:2). Spasenje se postiže primanjem dara koji nam Bog nudi, a ne moljenjem određene molitve.

To ne znači da molitva ne može biti uključena u primanje spasenja. Ako razumijete jevanđelje, vjerujete da je istinito i prihvatili ste Isusa kao svoje spasenje, dobro je i prikladno izraziti tu vjeru Bogu u molitvi. Komunikacija s Bogom kroz molitvu može biti način da se napreduje od prihvatanja činjenica o Isusu do potpunog oslanjanja na njega kao Spasitelja. Molitva se može povezati s činom polaganja vaše vjere samo u Isusa za spasenje.

Ipak, opet je ključno da svoje spasenje ne zasnivate na jednoj izgovorenoj molitvi. Izgovaranje molitve vas ne može spasiti! Ako želite da primite spasenje koje je dostupno kroz Isusa, stavite svoju vjeru u njega. Potpuno verujte njegovoj smrti kao dovoljnoj žrtvi za vaše grijehe. U potpunosti se oslonite samo na njega kao svog Spasitelja. To je biblijska metoda spasenja. Ako ste primili Isusa kao svog Spasitelja, svakako se pomolite Bogu. Recite Bogu koliko ste zahvalani za Isusa. Dajte slavu Bogu za njegovu ljubav i žrtvu. Zahvalite Isusu što je umro za vaše grijehe i pružio vam spasenje. To je biblijska veza između spasenja i molitve.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je molitva spasenja?
© Copyright Got Questions Ministries