settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o mješovitom braku?

Odgovor


Starozavjetnim zakonom je traženo od Izraelaca da ne stupaju u mješovite brakove (Četvrta knjiga Mojsijeva 7:3–4). Međutim, razlog za ovu naredbu nije bila boja kože ili etnička pripadnost. Naprotiv, razlog je bio religiozne prirode. Razlog zbog koga je Bog zabranio mješovite brakove Jevrejima je bio to što su ljudi drugih rasa slavili lažne bogove. Izraelci bi skrenuli sa Božijeg puta ako bi se uzimali sa onima koji su se klanjali idolima, paganima ili neznabošcima. Prema Malahiji 2:11, upravo ovo se desilo u Izraelu.

Sličan princip duhovne čistoće je objašnjen u Novom zavjetu, ali nema nikakve veze sa rasom: „Ne uprežite se u isti jaram s nevjernicima; jer *šta ima pravednost sa bezakonjem; ili kakvu zajednicu ima svjetlost s tamom?”(2. Korinćanima 6:14). Isto kao što je Izraelcima (koji vjeruju u jednog pravog Boga) zapovijeđeno da ne stupaju u brak sa idolopoklonicima, tako je i Hrišćanima (koji vjeruju u jednog pravog Boga) naređeno da ne stupaju u brak sa nevjernicima. Biblija nikad ne kaže da mješoviti brak nije u redu. Bilo ko, ko zabranjuje mješoviti brak to radi bez biblijskog autoriteta.

Kao što je Martin Luter King Džunior primijetio, osobi treba suditi po njegovom ili njenom karakteru, a ne po boji kože. U životu jednog Hrišćanina nema mjesta za favoritizam zasnovan na rasi (Jakov 2:1–10). U stvari, biblijsko viđenje je da postoji samo jedna „rasa“ – ljudska rasa, gdje su svi potekli od Adama i Eve. Kada bira životnog partnera, Hrišćanin treba prvo da sazna da li je potencijalni supružnik nanovo rođen vjerom u Isusa Hrista (Jovan 3:3–5). Vjera u Hrista, ne u boju kože, je biblijski standard za odabir supružnika. Nije stvar u tome da li je mješoviti brak ispravan ili pogrešan, već je to pitanje mudrosti, pronicljivosti i molitve.

Par koji razmišlja da stupi u brak treba da izvaga razne faktore. Dok razliku u boji kože ne treba ignorisati, nikako ne smije da bude odlučujući faktor u tome da li par treba da stupi u brak. Možda će se takav par suočiti sa diskriminacijom i podsmijehom, a treba da budu spremni da takve predrasude shvate na biblijski način. „Jer nema razlike između Judejca i Jelina; jer je isti Gospod sviju, bogat za sve koji ga prizivaju” (Rimljanima 10:12). Crkva koja ne mari za boju kože i/ili Hrišćanski mješoviti brak mogu da budu pravi primjer jednakosti u Hristu.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija govori o mješovitom braku?
© Copyright Got Questions Ministries