settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o majkama hrišćankama?

Odgovor


Biti majka je veoma važna uloga koju je Gospod odlučio da podari mnogim ženama. Majki koja je hrišćanka je zapovijeđeno da voli svoju djecu (Titu 2:4-5), djelimično zbog toga da se ne bi ružilo ime Gospodnje i ime Spastelja čije ime ona nosi.

Djeca su dar od Gospoda (Psalam 127:3-5). U Titu 2:4, grčka riječ philoteknos se pojavljuje odnoseći se na majke koje vole svoju djecu. Ova riječ predstavlja posebnu vrstu „majčinske ljubavi“. Ideja koja proističe iz ove riječi se odnosi na brigu za našu djecu, njihovu njegu, zagrljaje pune ljubavi, ispunjavanje njihovih potreba, i nježno prihvatanje svakog od njih kao jedinstvenog dara od Boga.

Nekoliko stvari je zapovijeđeno majkama hrišćankama u Božijoj riječi:

Da budu na raspolaganju – jutrom, u podne, i noću ( Peta knjiga Mojsijeva 6:6-7)

Da budu uključene – interakcija, diskusija, razmatranje i procesuiranje života zajedno (Ephesians 6:4)

Da budu učiteljice – Pisma i hrišćanskog pogleda na svijet (Psalam 78:5-6; Peta knjiga Mojsijeva 4:10; Ephesians 6:4)

Da obučavaju – pomažu djetetu da razvije vještine i otkrije svoje jače strane (Priče Solomunove 22:6) i duhovne darove (Rimljanima 12:3-8 and 1. Korinćanima 12)

Da disciplinuju – uče o strahu od Gospoda, podvlačeći crtu dosljedno, ljubazno i čvrsto (Efescima 6:4; Jevrejima 12:5-11; Priče 13:24;

Da njeguju – stvaraju okruženje stalne verbalne podrške, gdje djeca osjećaju slobodu da mogu da pogriješe, privrženosti, prihvatanja, bezuslovne ljubavi (Titu 2:4; 2 Timotiju 1:7; Efescima 4:29-32; 5:1-2; Galatima 5:22; 1. Petrova 3:8-9)

Da budu uzor sa integritetom – da žive ono što govore, da budu uzor od koga dijete može da uči tako što mu „pređe“ suština pobožnog života (Peta knjiga Mojsijeva 4:9, 15, 23; Priče Solomonove 10:9; 11:3; Psalam 37:18, 37).

Biblija nigdje ne govori da svaka žena treba da bude majka. Međutim, kaže da one koje Gospod blagoslovi da budu majke treba da tu odgovornost shvate ozbiljno. Majke imaju jedinstvenu i suštinsku ulogu u životima njihove djece. Majčinstvo nije obaveza ili nelagodan zadatak. Isto kao što majka nosi dijete tokom trudnoće, i isto kao što majka hrani i njeguje novorođenče, isto tako majke imaju stalnu ulogu u životima svoje djece, bilo da su adolescenti, tinejdžeri, mlađi punoljetnici ili čak odrasli koji imaju sopstvenu djecu. Dok se uloga majčinstva mora mijenjati i razvijati, ljubav, briga, njega i ohrabrenje koja majka pruža nikada ne treba da prestanu.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o majkama hrišćankama?
© Copyright Got Questions Ministries