settings icon
share icon
Pitanje

Koje korake treba napraviti ka spasenju?

Odgovor


Mnogi ljudi traže „korake ka spasenju“. Ljudima se sviđa ideja o priručniku s pet koraka koji će, ako ga slijede, dovesti do spasenja. Primjer za to je islam sa svojih pet stubova. Prema islamu, ako se poštuje pet stubova, dobija se spasenje. Budući da je ideja o procesu spasenja korak po korak privlačna, mnogi u hrišćanskom okruženju griješe predstavljajući spasenje kao rezultat procesa korak po korak. Rimokatolicizam ima sedam sakramenata. Razne hrišćanske denominacije dodaju krštenje, javnu ispovijest, odvraćanje od grijeha, govorenje u jezicima, itd., kao korake ka spasenju. Ali Biblija predstavlja samo jedan korak do spasenja. Kada je tamničar u Filipima upitao Pavla: „Šta mi treba činiti da se spasem?“ Pavle je odgovorio: „vjeruj u Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se“ (Djela 16:30-31).

Vjera u Isusa Hrista kao Spasitelja jedini je „korak“ ka spasenju. Poruka Biblije je sasvim jasna. Svi smo zgriješili protiv Boga (Rimljanima 3:23). Zbog našeg grijeha, zaslužujemo da budemo vječno odvojeni od Boga (Rimljanima 6:23). Zbog svoje ljubavi prema nama (Jovan 3:16), Bog je preuzeo ljudski oblik i umro umjesto nas, podnijevši kaznu koju zaslužujemo (Rimljanima 5:8; 2. Korinćanima 5:21). Bog obećava oproštenje grjehova i vječni život na nebu svima koji prime Isusa Hrista kao Spasitelja po blagodati kroz vjeru (Jovan 1:12; 3:16; 5:24; Djela apostolska 16:31).

Spasenje ne predstavljaju određeni koraci koje moramo slijediti da bismo ga zaslužili. Da, hrišćani bi trebali biti kršteni. Da, hrišćani bi trebali javno ispovijedati Hrista kao Spasitelja. Da, hrišćani bi se trebali okrenuti od grijeha. Da, hrišćani bi trebali posvetiti svoje živote poslušnosti Bogu. Međutim, to nisu koraci ka spasenju. Oni su rezultati spasenja. Zbog našeg grijeha ne možemo ni u kom smislu zaslužiti spasenje. Mogli bismo ići 1000 koraka, a to ne bi bilo dovoljno. Zato je Isus morao umrijeti umjesto nas. Apsolutno smo nesposobni da platimo svoj dug za grijeh Bogu ili da se očistimo od grijeha. Samo je Bog mogao ostvariti naše spasenje, i tako je i učinio. Sam Bog je završio „korake“ i na taj način nudi spasenje svakome ko će ga primiti od njega.

Spasenje i oproštenje grijeha nije u slijeđenju koraka. Radi se o tome da primimo Hrista kao Spasitelja i da priznamo da je on uradio sav posao za nas. Bog od nas zahtijeva jedan korak – primanje Isusa Hrista kao Spasitelja i potpuno oslanjanje samo na njega kao put spasenja. To je ono po čemu se hrišćanska vjera razlikuje od svih drugih svjetskih religija, od kojih svaka ima listu koraka koje je potrebno slijediti da bi se spasenje primilo. Hrišćanska vjera priznaje da je Bog već završio sve korake i jednostavno nas poziva da ga primimo u vjeri.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Koje korake treba napraviti ka spasenju?
© Copyright Got Questions Ministries