settings icon
share icon
Pitanje

Kakav je hrišćanski pogled na vidovnjake?

Odgovor


Biblija oštro osuđuje spiritizam, medijume, okultizam i vidovnjake (Treća knjiga Mojsijeva 20:27; Peta knjiga Mojsijeva 18:10-13). U ovu kategoriju spadaju i horoskopi, tarot karte, astrologija, gatari, čitanje dlana i seanse. Ove prakse se zasnivaju na konceptu da postoje bogovi, duhovi ili preminuli voljeni koji mogu dati savjete i smjernice. Ovi „bogovi“ ili „duhovi“ su demoni (2. Korinćanima 11:14-15). Biblija nam ne daje razloga da vjerujemo da nas naši voljeni koji su preminuli mogu kontaktirati. Ako su bili vjernici, oni su na nebu i uživaju u najdivnijem mjestu koje se može zamisliti u zajedništvu s Bogom punim ljubavi. Ako nisu bili vjernici, oni su u paklu, trpe beskrajne muke zbog odbacivanja Božje ljubavi i pobune protiv njega.

Dakle, ako naši voljeni ne mogu da nas kontaktiraju, kako mediji, spiritisti i vidovnjaci dobijaju tako tačne informacije? Bilo je mnogo razotkrivanja vidovnjaka kao prevaranta. Dokazano je da vidovnjaci mogu dobiti ogromne količine informacija o nekome bez ikakvih neuobičajenih sredstava. Ponekad samo korištenjem telefonskog broja putem ID-a pozivaoca i internet pretraživanja, vidovnjak može dobiti informacije poput imena, adresa, datuma rođenja, datuma vjenčanja, ko su članovi porodice, itd. Međutim, neosporno je da vidovnjaci ponekad znaju stvari koje bi trebalo da je nemoguće da znaju. Odakle im te informacije? Odgovor je od Sotone i njegovih demona. „I nikakvo čudo, jer se sam Sotona maskira u anđela svjetlosti. Nije, dakle, ništa veliko ako se i sluge njegove pretvaraju da su sluge pravednosti, kojima će svršetak biti po djelima njihovim“ (2. Korinćanima 11:14-15). Djela 16:16-18 opisuju gataru koja je bila u stanju da predvidi budućnost sve dok apostol Pavle nije prekorio demona iz nje.

Sotona se pretvara da je ljubazan i od pomoći. Pokušava da izgleda kao nešto dobro. Sotona i njegovi demoni će iznijeti kao vidovnjaci informacije o nekoj osobi kako bi je navukli na spiritizam, nešto što Bog zabranjuje. U početku se čini nevinim, ali uskoro ljudi mogu postati zavisni od vidovnjaka i nemudro dopustiti Sotoni da kontroliše i uništi njihove živote. Petar je rekao: „Budite trezveni i bdite, jer vaš supranik đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere“.(1. Petrova 5,8). U nekim slučajevima su i sami vidovnjaci prevareni, ne znajući pravi izvor informacija koje dobijaju. Bez obzira na slučaj i gdje god da je izvor informacija, ništa što je povezano sa spiritizmom, magijom ili astrologijom nije Bogom dano sredstvo za otkrivanje informacija. Kako Bog želi da prepoznamo njegovu volju za svoj život? Božji plan je jednostavan, ali moćan i efikasan: proučavajte Bibliju (2. Timoteju 3:16-17) i molite se za mudrost (Jakovljeva 1:5).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kakav je hrišćanski pogled na vidovnjake?
© Copyright Got Questions Ministries