settings icon
share icon
Pitanje

Gdje ideš kad umreš?

Odgovor


Biblija je potpuno jasna da, na kraju krajeva, postoje samo dvije opcije gdje idete kada umrete: raj ili pakao. Biblija takođe jasno daje do znanja da možete odrediti kuda ćete ići kada umrete. Kako? Čitaj dalje.

Prvo, u čemu je problem. Svi smo zgriješili (Rimljanima 3:23). Svi smo činili stvari koje su pogrešne, zle ili nemoralne (Knjiga propovjednikpva 7:20). Naš grijeh nas odvaja od Boga i, ako se ne riješi, naš grijeh će dovesti do toga da budemo vječno odvojeni od Boga (Matej 25:46; Rimljanima 6:23a). Ova vječna odvojenost od Boga je pakao, opisan u Bibliji kao vječno ognjeno jezero (Otkrivenje 20:14-15).

Sada, šta je rešenje. Bog je postao ljudsko biće u ličnosti Isusa Hrista (Jovan 1:1, 14; 8:58; 10:30). Živio je bezgrešnim životom (1. Petrova 3:22; 1. Jovanova 3:5) i dobrovoljno je žrtvovao svoj život u naše ime (1. Korinćanima 15:3; 1. Petrova 1:18–19). Njegova smrt je bila plata za naše grijehe (2. Korinćanima 5:21). Bog nam sada nudi spasenje i oproštenje kao dar (Rimljanima 6:23b) koji moramo primiti vjerom (Jovan 3:16; Efescima 2:8–9). „Vjeruj u Gospoda Isusa Hrista i spasićeš se“ (Djela 16:31). Uzdaj se samo u Isusa kao u svog Spasitelja, oslanjajući se samo na njegovu žrtvu kao cijenu za svoje grijehe, i prema riječi Božijoj, obećan ti je vječni život na nebu.

Gdje ideš kad umreš? Zavisi od tebe. Bog ti nudi izbor. Bog te poziva da dođeš k njemu. To je tvoj poziv.

Ako osjećaš da te Bog privlači vjeri u Hrista (Jovan 6:44), dođi Spasitelju. Ako Bog podiže veo i uklanja tvoje duhovno sljepilo (2. Korinćanima 4:4), pogledaj Spasitelja. Ako doživljavaš iskru života u onome što je oduvijek bilo mrtvo (Efescima 2:1), oživi kroz Spasitelja.

Gdje ideš kad umreš? U raj ili u pakao. Kroz Isusa Hrista pakao se može izbjeći. Primi Isusa Hrista kao svog Spasitelja i nebo će biti tvoje vječno odredište. Donesi bilo koju drugu odluku i dovešće do vječne odvojenosti od Boga u paklu (Jovan 14:6; Djela 4:12).

Ako sada razumiješ dvije mogućnosti gdje ideš kada umreš, i želiš da veruješ Isusu Hristu kao svom ličnom Spasitelju, pobrini se da razumiješ i vjeruješ u sljedeće, i kao čin vjere, prenesi sljedeće Bogu: „Bože, znam da sam grešnik, i znam da zbog svog grijeha zaslužujem da budem vječno odvojen od tebe. Iako to ne zaslužujem, hvala ti što me voliš i pružaš žrtvu za moje grijehe kroz smrt i vaskrsenje Isusa Hrista. Vjerujem da je Isus umro za moje grijehe i vjerujem samo u njega da će me spasiti. Od ovog momenta pa nadalje, pomozi mi da živim svoj život za tebe umjesto za grijeh. Pomozi mi da proživim ostatak svog života u zahvalnosti za divno spasenje koje si mi pružio. Hvala ti, Isuse, što si me spasio!”

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Gdje ideš kad umreš?
© Copyright Got Questions Ministries