settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o upravljanju finansijama?

Odgovor


Biblija ima puno toga da kaže o upravljanju finansijama. Što se tiče pozajmljivanja, Biblija uglavnom savjetuje protiv toga. Vidi Priče Solomunove 6:1-5; 20:16; 22:7, 26-27 („Bogat gospodari nad siromasima, i ko uzima u zajam, biva sluga onomu koji daje.... Ne budi od onijeh koji daje ruku, koji jemče za dugove”). Iznova i iznova, Biblija upozorava na gomilanje bogatstva i podstiče nas da umjesto toga tražimo duhovno bogatstvo. Priče Solomunove 28:20: „Čovjek vjeran obiluje blagoslovima, a ko nagli da se obogati, neće biti bez krivice.” Vidi takođe Priče Solomunove 10:15; 11:4; 18:11; 23:5.

Priče Solomunove 6:6-11 nude mudrost o ljenosti i finansijskoj propasti koja je neizbježan rezultat toga. Rečeno nam je da razmislimo o marljivom mravu koji radi na tome da sebi napravi zalihe hrane. Odlomak takođe upozorava na spavanje kada treba da radimo na nečemu što je isplativo. „Ljenčina“ je lijena, neradna osoba koja radije odmara nego radi. Njegov kraj je siguran - siromaštvo i oskudica. Na drugom kraju spektra je onaj koji je opsjednut sticanjem novca. Takav, prema Knjizi propovjednikovoj 5:10, nikada nema dovoljno bogatstva da ga zadovolji i mora stalno sticati sve više i više. Prva Timoteju 6:6-11 takođe upozorava na zamku želje za bogatstvom.

Umjesto da želimo da gomilamo bogatstvo za sebe, biblijski model je davanje, a ne dobijanje. „A ovo velim: ko škrto sije, škrto će i žnjeti, a ko sa blagoslovima sije, sa blagoslovima će i žnjeti. Svaki kako odluči u srcu, ne sa žalošću ili prinudno; jer Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje” (2. Korinćanima 9:6-7). Takođe smo ohrabreni da budemo dobri upravitelji onoga što nam je Bog dao. U Luki 16:1-13, Isus je ispričao parabolu o nepoštenom upravitelju kao način da nas upozori na loše upravljanje. Moral priče glasi: „Ako dakle, u nepravednom bogatstvu vjerni ne biste, ko će vam povjeriti istinsko? (stih 11). Takođe smo odgovorni da se staramo o sopstvenom domaćinstvu, kao što nas 1. Timoteju 5:8 podsjeća: „Ako li ko o svojima, a osobito o domaćima ne promišlja, odrekao se vjere i gori je od nevjernika.“

Ukratko, šta Biblija kaže o upravljanju novcem? Odgovor se može sažeti u jednu riječ – mudrost. Moramo biti mudri sa svojim novcem. Treba da štedimo novac, ali ne da ga gomilamo. Treba da trošimo novac, ali uz diskreciju i kontrolu. Moramo uzvratiti Gospodu, radosno i požrtvovano. Trebamo koristiti svoj novac da bismo pomogli drugima, ali s razboritošću i vođstvom Božjeg Duha. Nije pogrešno biti bogat, ali je pogrešno voljeti novac. Nije pogrešno biti siromašan, ali je pogrešno bacati novac na trivijalne stvari. Biblijska dosljedna poruka o upravljanju novcem je da treba biti mudar.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o upravljanju finansijama?
© Copyright Got Questions Ministries