settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o abortusu?

Odgovor


Biblija se nikada posebno ne bavi pitanjem abortusa. Međutim, postoje brojna učenja u Svetom pismu koja jasno pokazuju kakav je Božiji pogled na abortus. Jeremija 1:5 nam govori da nas Bog poznaje prije nego što nas formira u utrobi. Psalam 139:13-16 govori o Božijoj aktivnoj ulozi u našem stvaranju i formiranju u utrobi. Druga knjiga Mojsijeva 21:22-25 propisuje istu kaznu – smrt – za nekoga ko prouzrokuje smrt bebe u materici kao i za nekoga ko počini ubistvo. Ovo jasno ukazuje na to da Bog smatra da je beba u utrobi jednako ljudsko biće kao i odrasla osoba. Za hrišćanina, abortus nije stvar ženinog prava na izbor. To je pitanje života ili smrti ljudskog bića stvorenog na Božiju sliku (Prva knjiga Mojsijeva 1:26-27; 9:6).

Prvi argument koji se uvijek javlja protiv hrišćanskog stava o abortusu je „Šta je sa slučajevima silovanja i/ili incesta?“ Koliko god užasno bilo zatrudnjeti kao rezultat silovanja i/ili incesta, da li je ubistvo bebe odgovor? Dvije loše stvari ne dovode do dobre. Dijete koje je rezultat silovanja/incesta moglo bi biti dato na usvajanje porodici punoj ljubavi, kada neko ne može imati sopstvenu djecu, ili dijete može odgajati majka. Opet, beba je potpuno nevina i ne treba je kažnjavati za zla djela svog oca.

Drugi argument koji se obično javlja protiv hrišćanskog stava o abortusu je „Šta je sa životom majke u opasnosti?“ Iskreno, ovo je pitanje na koje je najteže odgovoriti po pitanju abortusa. Prvo, sjetimo se da je ova situacija razlog za manje od jedne desetine jednog procenta pobačaja koji se danas rade u svijetu. Daleko više žena abortira zbog toga što im tako odgovara u odnosu na broj žena koje abortiraju da bi spasile svoje živote. Drugo, zapamtimo da je Bog Bog čuda. On može sačuvati život majke i djeteta uprkos svim medicinskim izgledima koji su protiv toga. Ipak, na kraju, ovo je pitanje koje se može riješiti samo između muža, žene i Boga. Svaki par koji se suoči sa ovom izuzetno teškom situacijom treba da se moli Gospodu za mudrost (Jakovljeva 1:5) o tome šta bi on želio da urade.

Preko 95 posto abortusa koji se danas izvode uključuju žene koje jednostavno ne žele da imaju bebu. Manje od 5 posto pobačaja je urađeno zbog silovanja, incesta ili zdravlja majke. Čak i u težih 5 posto slučajeva, abortus nikada ne bi trebao biti prva opcija. Život ljudskog bića u materici je vrijedan svakog truda da se dijete rodi.

Za one koji su abortirali, zapamtite da ovaj grijeh nije ništa veći kada je u pitanju oproštenje za bilo koji drugi grijeha. Kroz vjeru u Hrista, svi grijesi mogu biti oprošteni (Jovan 3:16; Rimljanima 8:1; Kološanima 1:14).

Ženi koja je abortirala, muškarcu koji je podstaknuo na abortus, ili čak doktoru koji ga je izvršio – sve može biti oprošteno vjerom u Isusa Hrista.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o abortusu?
© Copyright Got Questions Ministries