settings icon
share icon
Pitanje

Kako da moje molitve Bogu budu uslišene?

Odgovor


Mnogi ljudi vjeruju da je uslišena molitva kada Bog ispuni molitveni zahtjev koji imamo. Ako se molitveni zahtjev ne usliši, to se shvata kao „neodgovorena“ molitva. Međutim, ovo je pogrešno razumijevanje molitve. Bog odgovara na svaku molitvu koja mu je upućena. Ponekad je Božiji odgovor "ne" ili "čekaj". Bog obećava da će uslišiti naše molitve samo kada molimo po Njegovoj volji. „I ovo je smjelost koju imamo prema Njemu: da nas posluša ako što molimo po volji njegovoj. I kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da imamo traženo što smo iskali od Njega“ (1. Jovanova 5:14-15).

Šta znači moliti se po Božijoj volji? Moliti se po Božijoj volji znači moliti se za stvari koje daju čast i slavu Bogu i/ili moliti se za ono što Biblija jasno otkriva da je Božija volja. Ako se molimo za nešto što ne daje čast Bogu ili nije Božija volja za naše živote, Bog neće dati ono što tražimo. Kako možemo znati šta je Božija volja? Bog obećava da će nam dati mudrost kada je zatražimo. Jakovljeva 1:5 kaže: „Ako li kome od vas nedostatje mudrosti, neka ište od Boga koji svima daje jednostavno i bez karanja, i daće mu se.“ Mjesto odakle je dobro početi s tim je 1. Solunjanima 5:12-24, koja opisuje mnoge stvari koje su Božija volja za nas. Što bolje razumijemo Božiju Riječ, to ćemo bolje znati za šta da se molimo (Jovan 15:7). Što bolje znamo za šta da se molimo, Bog će češće odgovarati sa „da“ na naše zahtjeve.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako da moje molitve Bogu budu uslišene?
© Copyright Got Questions Ministries