settings icon
share icon
Pitanje

Da li je prihvatljivo moliti se više puta za istu stvar ili treba da pitamo samo jedan put?

Odgovor


U Luki 18:1-7, Isus koristi priču da ilustruje važnost ustrajnosti u molitvi. On priča priču o udovici koja je došla kod nepravednog sudije tražeći pravdu protiv svog protivnika. Zbog njene upornosti u molitvi, sudija je popustio. Isusova poenta je da ako će nepravedan sudija udovoljiti molbi nekoga ko je istrajan u zahtjevu za pravdom, koliko će više Bog koji voli nas – „odabranike svoje“ (stih 7) – uslišiti našu molitvu kada smo istrajni u njoj? Priča ne uči, kao što se pogrešno misli, da ako se molimo za nešto iznova i iznova, Bog je dužan da nam to da. Umjesto toga, Bog obećava da će osvetiti svoje, da će ih opravdati, ispraviti njihove nepravde, učiniti im pravdu i izbaviti ih od njihovih protivnika. On to čini zbog svoje pravde, svoje svetosti i svoje mržnje prema grijehu; kada odgovara na molitvu, on drži svoja obećanja i pokazuje svoju moć.

Isus daje još jednu ilustraciju molitve u Luki 11:5-12. Slično priči o nepravednom sudiji, Isusova poruka u ovom odlomku glasi da ako je čovjek spreman da dovede sebe u nezgodnu situaciju da bi se pobrinuo za prijatelja u nevolji, Bog će se pobrinuti za naše potrebe mnogo više, jer njemu nijedan zahtjev ne predstavlja opterećenje. Ovdje opet, obećanje nije da ćemo dobiti sve što tražimo ako samo nastavimo da tražimo. Božije obećanje njegovoj djeci je obećanje da će zadovoljiti naše potrebe, a ne naše želje. I On zna naše potrebe bolje od nas. Isto obećanje je prepričano u Mateju 7:7-11 i u Luki 11:13, gdje se dalje objašnjava da je “dobar dar” Sveti Duh.

Oba ova odlomka nas ohrabruju da se molimo i da istrajemo u molitvi. Nema ništa loše u tome da stalno tražite istu stvar. Sve dok je ono za šta molite u okviru Božije volje (1. Jovanova 5:14-15), nastavite da tražite dok Bog ne usliši vašu molbu ili ne ukloni želju iz vašeg srca. Ponekad nas Bog prisiljava da čekamo odgovor na naše molitve kako bi nas naučio strpljenju i upornosti. Ponekad tražimo nešto kada za ispunjenje toga još nije došlo Božije vrijeme u našim životima. Ponekad tražimo nešto što nije Božja volja za nas, a on kaže „ne“. Molitva nije samo naše iznošenje zahtjeva Bogu; to je Božije pokazivanje svoje volje našim srcima. Nastavite da pitate, nastavite da kucate i nastavite da tražite sve dok Bog ne usliši vaš zahtjev ili vas uvjeri da vaš zahtjev nije njegova volja za vas.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Da li je prihvatljivo moliti se više puta za istu stvar ili treba da pitamo samo jedan put?
© Copyright Got Questions Ministries