settings icon
share icon
Pitanje

Gdje je bio Isus tokom tri dana između Njegove smrti i vaskrsenja?

Odgovor


Prva Petrova 3:18–19 kaže, „Zato i Hristos jedanput za grijehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu, usmrćen tijelom, a oživjevši duhom; Kojim i siđe i propovijeda duhovima u tamnici.” Riječ duhom se odnosi na Hristov duh. Kontrast je između njegovog tijela i duha, a ne između Hristovog tijela i Svetog Duha. Hristovo tijelo je umrlo, ali je Njegov duh ostao živ.

Prva Petrova 3:18–22 opisuje neophodnu vezu između Hristove patnje (stih 18) i Njegovog proslavljenja (stih 22). Jedino Petar daje specifične informacije o tome šta se desilo između ta dva događaja. Engleska verzija kralja Džejmsa kaže da je Isus „propovijedao“ duhovima u tamnici (stih 19). Međutim, grčka riječ koja se koristi nije uobičajena Novozavjetna riječ za propovijedanje jevanđelja. Prosto znači „objaviti poruku“; Nova internacionalna verzija to prevodi kao „objavio je“. Isus je patio i umro na krstu, a Njegovo tijelo je usmrćeno. Ali Njegov duh je oživio, i On ga je predao Ocu (Luka 23:46). Prema Petru, nekada između Isusove smrti i Njegovog vaskrsenja, Isus se na poseban način objavio „duhovima u tamnici“.

U Novom zavjetu, riječ duhovi se koristi da se opišu anđeli ili demoni, a ne ljudska bića. U 1. Petrovoj 3:20, Petar pominje ljude kao „duše“ (Verzija kralja Džejmsa). Takođe, nigdje u Bibliji ne piše da je Isus posjetio pakao. Djela 2:31 govore da je otišao u ad (Nova američka standardna Biblija), ali ad nije pakao. Ad je termin koji se odnosi, u širem smislu, na svijet mrtvih, privremeno mjesto gdje mrtvi čekaju vaskrsenje. Otkrivenje 20:11–15 u Novoj američkoj standardnoj Bibliji i u Novoj internacionalnoj verziji pravi jasnu razliku između ada i ognjenog jezera. Ognjeno jezero je stalno, konačno mjesto osude za izgubljene. Ad je privremeno mjesto i za izgubljene i za Starozavjetne svete.

Naš Gospod je predao svoj duh Ocu, umro tjelesno, i ušao u raj (Luka 23:43). U nekom momentu između Njegove smrti i vaskrsenja, Isus je takođe posjetio mjesto gdje je objavio poruku duhovnim bićima (vjerovatno palim anđelima; vidi Judu 1:6); ova bića su nekako bila povezana sa periodom prije potopa u vrijeme Noja (1. Petrova 3:20). Petar nam ne govori ono što je Isus objavio utamničenim duhovima, ali to ne može biti poruka iskupljenja pošto anđeli ne mogu biti spašeni (Jevrejima 2:16). To je bila vjerovatno objava pobjede nad Satanom i njigovom vojskom (1. Petrova 3:22; Kološanima 2:15). Takođe se čini da Efescima 4:8–10 daje naznake o Isusovim aktivnostima u periodu između Njegove smrti i vaskrsenja. Citirajući Psalam 68:18, Pavle kaže o Hristu, „Uzišavši na visinu zaplijeni plijen” (Efescima 4:8). Engleska standardna verzija kaže da je Hrist „vodio gomilu zatočenih“. Izgleda da se ovo odnosi na to da je Isus u nebu okupio sve otkupljene koji su bili tamo, i poveo ih u njihovo stalno boravište u raju.

Sve u svemu, Biblija nije u potpounosti jasna povodom toga šta je tačno Hrist radio ta tri dana između Njegove smrti i vaskrsenja. Ipak, iz onoga što možemo da zaključimo, utješio je svete koji su umrli i poveo ih u njihov vječni dom, i objavio svoju pobjedu palim anđelima koji su zatočeni u tamnici. Ono što možemo za sigurno da znamo je da Isus nije nikome davao drugu šansu za spasenje; nakon smrti svi idemo na sud (Jevrejima 9:27), a ne dobijamo drugu šansu. Takođe, On nije patio u paklu; Njegovo djelo otkupljenja je završeno na krstu (Jovan 19:30).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Gdje je bio Isus tokom tri dana između Njegove smrti i vaskrsenja?
© Copyright Got Questions Ministries