settings icon
share icon
Pitanje

Kakav je Hrišćanski pogled na samoubistvo? Šta Biblija kaže o samoubistvu?

Odgovor


Biblija pominje šestoro ljudi koji su izvršili samoubistvo: Avimeleh (Sudije 9:54), Saul (1. Samuilova 31:4), Saulov sluga koji mu je nosio oružje (1. Samuilova 31:4-6), Ahitofel (2. Samuilova 17:23), Zimrije (1. Carevima 16:18), i Juda (Matej 27:5). Petorica su bili rđavi, grešni ljudi (nije dovoljno napisano o momku koji je nosio Saulovo oružje da bi se donio sud o njegovom karakteru). Neki smatraju da je i Samson primjer samoubistva (Sudije 16:26-31), ali Samsonov cilj je bio da ubije Filistince a ne sebe. Biblija smatra samoubistvo jednakim ubistvu, što je to i jeste – ubistvo sebe. Bog je jedini koji treba da odluči kada i kako će neka osoba umrijeti.

Prema Bibliji, ubistvo nije ono što odlučuje da li će osoba ući u raj. Ako nespašena osoba izvrši samoubistvo, ona nije učinila ništa, osim „ubrzala“ svoje putovanje do pakla. Međutim, ta osoba koja je izvršila samoubistvo će na kraju biti u paklu jer je odbila spasenje kroz Hrista, a ne zbog toga što je izvršila samoubistvo. Šta Biblija kaže za Hrišćanina koji izvrši samoubistvo? Biblija uči da nam je od momenta kada zaista povjerujemo u Hrista zagarantovan vječni život (Jovan 3:16). Prema Bibliji, Hrišćani mogu da znaju bez imalo sumnje da imaju vječni život (1. Jovanova 5:13). Ništa ne može da rastavi Hrišćanina od Božije ljubavi (Rimljanima 8:38-39). Ako nijedna „tvar“ ne može da rastavi Hrišćanina od Božije ljubavi, i čak i Hrišćanin koji izvrši samoubistvo je „tvar“, onda čak ni samoubistvo ne može da odvoji Hrišćanina od Božije ljubavi. Isus je umro za sve naše grijehe, i ako bi pravi Hrišćanin, za vrijeme duhovnog napada i slabosti, izvršio samoubistvo, to bi i dalje bio grijeh pokriven krvlju Hristovom.

Samoubistvo je i dalje ozbiljan grijeh protiv Boga. Prema Bibliji, samoubistvo je ubistvo; uvijek je pogrešno. Treba ozbiljno posumnjati na iskrenost vjere bilo koga ko je tvrdio da je Hrišćanin, a izvršio je samoubistvo. Ne postoje okolnosti koje mogu da opravdaju nekoga, naročito Hrišćanina, za oduzimanje sopstvenog života. Hrišćani su pozvani da svoje živote žive za Boga, i odluka kada da umiremo je Božija i samo Njegova. Iako ne opisuje samoubistvo, 1. Korinćanima 3:15 je vjerovatno dobar opis onoga što se dešava Hrišćaninu koji izvrši samoubistvo: „Ako čije djelo izgori, biće oštećen, a sam će se spasti, no tako kao kroz oganj.”

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kakav je Hrišćanski pogled na samoubistvo? Šta Biblija kaže o samoubistvu?
© Copyright Got Questions Ministries