settings icon
share icon
Pitanje

Šta je duhovni rast?

Odgovor


Duhovni rast je proces u kome postajemo sve sličniji Isusu Hristu. Kada položimo svoju vjeru u Isusa, Sveti Duh započinje proces u kojem nas čini sličnijima njemu, prilagođavajući nas njegovoj slici. Duhovni rast je možda najbolje opisan u 2. Petrovoj 1:3-8, koja nam govori da kroz božansku silu imamo “sve što nam je potrebno” da živimo živote pobožnosti, što je cilj duhovnog rasta. Primijetite da ono što nam je potrebno dolazi „poznanjem Onoga“ (Boga), što je ključ za dobijanje svega što nam je potrebno. Naše znanje o njemu dolazi iz Riječi, koja nam je data za našu izgradnju i rast.

Postoje dva spiska u Galatima 5:19-23. U stihovima 19-21 se navode “djela tijela”. To su stvari koje su obilježile naš život prije nego što smo došli Hristu za spasenje. Djela tijela su aktivnosti koje treba da priznamo, pokajemo se i uz Božju pomoć, prevaziđemo. Dok doživljavamo duhovni rast, sve će manje i manje “tjelesnih djela” biti evidentno u našim životima. Druga lista su “plodovi Duha” (stihovi 22-23). Ovo je ono što bi trebalo da karakteriše naše živote sada kada smo iskusili spasenje u Isusu Hristu. Duhovni rast se prepoznaje po plodu Duha koji postaje sve očigledniji u životu vjernika.

Kada se dogodi transformacija spasenja, počinje duhovni rast. Sveti Duh boravi u nama (Jovan 14:16-17). Mi smo nova stvorenja u Hristu (2. Korinćanima 5:17). Stara, grešna priroda počinje da ustupa mjesto novoj, Hristovoj prirodi (Rimljanima 6-7). Duhovni rast je doživotni proces koji zavisi od našeg proučavanja i primjene Božije Riječi (2. Timoteju 3:16-17) i našeg hoda u Duhu (Galatima 5:16-26). Dok tražimo duhovni rast, trebamo se moliti Bogu i tražiti mudrost u vezi s područjima u kojima On želi da rastemo. Možemo tražiti od Boga da poveća našu vjeru i znanje o njemu. Bog želi da duhovno rastemo, i dao nam je sve što nam je potrebno da doživimo duhovni rast. Uz pomoć Duha Svetoga, možemo nadvladati grijeh i stalno postajati sličniji našem Spasitelju, Gospodu Isusu Hristu.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je duhovni rast?
© Copyright Got Questions Ministries