settings icon
share icon
Pitanje

Da li Bog i dalje govori sa nama danas?

Odgovor


Biblija bilježi mnog puta kako Bog govori sa ljudima tako što čuju Njegov glas (Druga knjiga Mojsijeva 3:14; Knjiga Isusa Navina 1:1; Sudije 6:18; 1. Samuilova 3:11; 2. Samuilova 2:1; Jov 40:1; Isaija 7:3; Jeremija 1:7; Djela 8:26; 9:15– ovo je samo mali dio primjera). Ne postoji biblijski razlog da Bog ne govori sa nekim danas a da to možemo fizički da čujemo. Pošto Biblija bilježi kako Bog govori na stotine puta, moramo imati u vidu da se to dešava tokom perioda od 4 000 godina ljudske istorije. Kada Bog govori tako da ga fizički čujemo to je izuzetak, a ne pravilo. Čak i u slučajevima kada Biblija bilježi kako Bog govori, nije uvijek jasno da li je to bio glas koji se mogao čuti, unutrašnji glas ili mentalni dojam.

Bog zaista govori sa ljudima danas. Prvo, Bog nam govori korz svoju Riječ (2.Timotiju 3:16–17). Isaija 55:11 nam govori, „Tako će biti riječ moja kad izide iz mojih usta: neće se vratiti k meni prazna, nego će učiniti što mi je drago, i srećno će svršiti na što je pošljem.“ Biblija je Božija Riječ, sve što treba da znamo da bi bili spašeni i živjeli hrišćanskim životom. Druga Petrova 1:3 izjavljuje, „Pošto nam je njegova božanska sila darovala sve što je potrebno za život i pobožnost, poznanjem Onoga koji nas pozva slavom i vrlinom”.

Bog takođe može da nam „govori“ kroz događaje – to jest, On može da nas vodi tako što preuređuje naše okolnosti. Bog nam pomaže i da razlikujemo dobro od lošeg kroz našu savjest (1. Timotiju 1:5; 1. Petrova 3:16). Bog radi na preobražavanju našeg uma da bi mislili Njegove misli (Rimljanima 12:2). Bog dozvoljava da se stvari dese u našim životaima da bi nas usmjerio, promijenio, i pomogao nam da rastemo duhovno (Jakovljeva 1:2–5; Jevrejima 12:5–11). Prva Petrova 1:6–7 nas podsjeća, „U njemu se radujte, iako ste sada malo, ako treba, ožalošćeni različitim iskušenjima, da se vrijednost vaše vjere, dragocjenija od zlata propadljivoga, no ognjem ispitivanoga, nađe na hvalu i čast i slavu kada se javi Isus Hristos.“

Bog će možda ponekad govoriti svojim glasom ljudima. Ipak, čisto sumnjamo da se ovo dešava toliko često koliko ljudi govore. Ponovo, čak i u Bibliji, kada Bog govori glasom to je izuzetak a ne uobičajena pojava. Ako iko tvrdi da je s njim ili s njom Bog govorio glasom, uvijek uporedite to sa onim što Biblija govori. Kad bi Bog govorio danas, Njegove riječi bi u potpunosti bile u skladu sa onim što je rekao u Bibliji (2. Timoteju 3:16–17). Bog ne protivurječi sam sebi.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Da li Bog i dalje govori sa nama danas?
© Copyright Got Questions Ministries