settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o anđelima?

Odgovor


Anđeli su lična duhovna bića koja imaju inteligenciju, emocije i volju. Ovo važi i za dobre i za zle anđele (demone). Anđeli posjeduju inteligenciju (Matej 8:29; 2. Korinćanima 11:3; 1. Petrova 1:12), pokazuju emocije (Luka 2:13; Jakov 2:19; Otkrivenje 12:17) i imaju volju (Luka 8:28- 31; 2. Timoteju 2:26; Juda 6). Anđeli su duhovna bića (Jevrejima 1:14) bez pravih fizičkih tijela. Iako nemaju fizička tijela, ipak su ličnosti.

Pošto su stvorena bića, njihovo znanje je ograničeno. To znači da oni ne znaju sve kao Bog (Matej 24:36). Međutim, čini se da imaju veće znanje od ljudi, što može biti posledica tri stvari. Prvo, anđeli su stvoreni kao red stvorenja viših od ljudi. Stoga, oni urođeno posjeduju veće znanje. Drugo, anđeli proučavaju Bibliju i svijet temeljnije od ljudi i stiču znanje iz nje (Jakovljeva poslanica 2:19; Otkrivenje 12:12 ). Treće, anđeli stiču znanje kroz dugo posmatranje ljudskih aktivnosti. Za razliku od ljudi, anđeli ne moraju da proučavaju prošlost; oni su to doživjeli. Stoga, oni znaju kako su se drugi ponašali i reagovali u situacijama i mogu sa većim stepenom tačnosti predvidjeti kako se mi možemo ponašati u sličnim okolnostima.

Iako imaju volju, anđeli su, kao i sva stvorenja, podložni Božjoj volji. Dobri anđeli su poslati od Boga da pomognu vjernicima (Jevrejima 1:14). Evo nekih aktivnosti koje Biblija pripisuje anđelima: Oni hvale Boga (Psalam 148:1-2; Isaija 6:3). Oni obožavaju Boga (Jevrejima 1:6; Otkrivenje 5:8-13). Raduju se onome što Bog čini (Jov 38:6-7). Oni služe Bogu (Psalam 103:20; Otkrivenje 22:9). Oni se pojavljuju pred Bogom (Jov 1:6; 2:1). Oni su instrumenti Božijih presuda (Otkrivenje 7:1; 8:2). Oni donose odgovore na molitvu (Djela 12:5-10). Oni pomažu u pridobijanju ljude za Hrista (Djela 8:26; 10:3). Oni posmatraju hrišćanski red, rad i patnju (1. Korinćanima 4:9; 11:10; Efescima 3:10; 1. Petrova 1:12). Oni ohrabruju u vremenima opasnosti ( Djela apostolska 27:23-24 ). Oni brinu o pravednicima u vrijeme smrti (Luka 16:22).

Anđeli su potpuno drugačiji poredak bića od ljudi. Ljudska bića ne postaju anđeli nakon što umru. Anđeli nikada nisu bili ljudska bića, niti će to postati. Bog je stvorio anđele, kao što je stvorio čovječanstvo. Biblija nigdje ne kaže da su anđeli stvoreni na sliku i priliku Božiju, kao što su ljudi (Prva knjiga Mojsijeva 1:26). Anđeli su duhovna bića koja mogu, do određenog stepena, da poprime fizički oblik. Ljudi su prvenstveno fizička bića, ali sa duhovnim aspektom. Najveća stvar koju možemo naučiti od svetih anđela je njihova trenutna, bespogovorna poslušnost Božijim zapovijestima.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o anđelima?
© Copyright Got Questions Ministries