settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o konzumiranju alkohola / vina?

Odgovor


Pismo ima mnogo toga da kaže o konzumiranju alkohola (Treća knjiga Mojsijeva 10:9; Četvrta knjiga Mojsijeva 6:3; Peta knjiga Mojsijeva 29:6; Sudije 13:4, 7, 14; Priče Solomunove 20:1; 31:4; Isaija 5:11, 22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12). Međutim, Pismo ne brani uvijek Hrišćanima da piju pivo, vino ili bilo koje piće koje sadrži alkohol. U stvari, neki djelovi Pisma govore o alkoholu u pozitivnom smislu. Knjiga propovjednikova 9:7 uči „vesela srca pij vino svoje”. Psalam 104:14-15 kaže da Bog daje vino koje „veseli srce čovjeku”. Amos 9:14 govori da kada pijete vino iz sopstvenog vinograda to je znak Božijeg blagoslova. Isaija 55:1 ohrabruje ljude da kupuju „vina i mlijeka“.

Ono što Bog naređuje Hrišćanima povodom alkohola je da izbjegavaju opijanje (Efescima 5:18). Biblija osuđuje opijanje i njegove posljedice (Priče Solomunove 23:29-35). Hrišćanima je takođe zapovijeđeno da ne dozvoljavaju svojim tijelima da njima išta „ovlada“ (1. Korinćanima 6:12; 2. Petrova 2:19). Ne može se poreći da konzumiranje alkohola u velikim količinama stvara zavist. Pismo takođe zabranjuje Hrišćaninu da radi bilo šta što mu njegova savjest ne dopušta (1. Korinćanima 8:9-13). U svjetlu ovih principa, bilo bi jako teško da ijedan Hrišćanin kaže da pije alkohol u velikim količinama na slavu Božiju (1. Korinćanima 10:31).

Isus je pretvorio vodu u vino. Čak izgleda da je Isus pio vino u nekim prilikama (Jovan 2:1-11; Matej 26:29). U Novozavjetnim vremenima, voda nije bila baš čista. Bez moderne sanitacije, voda je često bila puna bakterija, virusa i raznih stvari koje su je zagađivale. Isto važi za mnoge zemlje trećeg svijeta danas. Zbog toga, ljudi su često pili vino (ili sok od grožđa), jer je postojala mnogo manja vjerovatnoća da su zagađeni. U 1. Timoteju 5:23, Pavle je upućivao Timoteja da prestane da pije vodu (koja je vjerovatno kod njega izazivala stomačne probleme) i umjesto toga pije vino. U to vrijeme, vino je bilo fermentisano (sadržalo je alkohol), ali to vjerovatno nije bilo u onoj mjeri u kojoj je to danas. Nije tačno ako kažemo da je to bio sok od grožđa, ali isto tako nije tačno da je to bilo isto što i vino koje obično koristimo danas. Ponovo, Pismo ne zabranjuje Hrišćanima da piju pivo, vino, ili bilo koje drugo piće sa alkoholom. Alkohol nije, sam po sebi ukaljan grijehom. Opijanje i zavisnost od alkohola su stvari od kojih se Hrišćanin mora u potpunosti suzdržavati (Efescima 5:18; 1. Korinćanima 6:12).

Alkohol, ako se konzumira u malim količinama nije ni štetan, niti stvara zavist. U stvari, neki doktori savjetuju uzimanje male količine crvenog vina za zdravlje, naročito za srce. Konzumiranje malih doza alkohola je stvar Hrišćanske slobode. Opijanje i zavisnost su grijeh. Međutim, zbog zabrinutosti povodom alkohola i njegovog uticaja koja je biblijska, zbog toga što je lako da budete kušani da pijete alkohol u velikim količinama i zbog mogućnosti da nekoga uvrijedite ili da se neko sablazni, često je najbolje da Hrišćani apstiniraju od konzumiranja alkohola.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o konzumiranju alkohola / vina? Da li je grijeh da Hrišćanin pije alkohol/ vino?
© Copyright Got Questions Ministries