settings icon
share icon
Kapas ais

Met emon Souleng?

Peluwan


Me lon pwuken awewen kapas wewen Souleng a wewe ngeni “emon aramas a pwarata an luku lon Sises ika lon ewe lamalamen Sises alongolong lon an Sises asukul.” Mi mwaren ekkis pwung ei awewe nge usun chek ekkoch pwuk, lapengeni rese kon nien aweweochu usun met Paipel e awewei ren wewen emon Souleng. Ei kapas “Souleng” e pwaata fan ulungat me lon ewe Tes mi Fo (Fofor 11:26; 26:28; I Piter 4:16). Ekkewe chon luku me tapwelo mwirin Sises ir ra akom iteni Souleng me lon Antiok (Fofor 11:26) pwokiten manawer, mwokutkutur, ar poraus a wewe ngeni an Kraist. Ewe kapas “Souleng” wewen, “chooni an Kraist we mwich” ika emon “chon tawelo mwirin Kraist.”

Nge eu chek, lon an fansoun me fansoun ra fis, ewe kapas “Souleng” ese chiwen pwung ngeni weweeochun me chommong ra aia ika aita ngeni ekkewe ir mi achocho fiti fall, ika wor ar lukuluk, nge esapw ita wewen pwe ir wesewesen chon fiti ika tapwelo mwirin Sises Kraist. Chommong aramas esor ar lukuluk me rese luku lon Sises Kraist, ra ekieki pwe ir Souleng pwokiten chek ar fiti fal me ika ar nom lon ekkewe fenu “lenien Souleng”. Nge omw feilo fal, ika alisi ekkewe ir mi osupwang, ika fen en emon aramas murine esapw iei met a fori omw ka iteni emon Souleng usun chek omw nom lon ekkewe lenien chitosa esapw wewen pwe ka efoch chitosa. Omw nom lon mwichefel, fiti fal iteiten, me fangelo ngeni angangen mwichefel esapw iei met a fori omw kopwe emon Souleng.

Ewe Paipel a aiti ngeni kich pwe ach kewe fofor murine ese ngeni kich ach sipwe katiw me ren Kot. Titus 3:5 apasa, “A angasa kich, esapw pwokiten ach fofor murine, nge pwokiten an we chen. A angasa kich lon an asofosefali kich lon ach upwsefal me sofo sefal ren ewe Ngun Mi Fel.” Iei popun, emon Souleng emon a upwsefal me ren Kot (John 3:3; John 3:7; 1 Peter 1:23) me walong an lukuluk me luku lon Sises Kraist (Efisus 2:8 a affata ngeni kich pwe “…ren chen ouwa kuna ngaselo, ren ami lukuluk ---nge esapw ren pwusin ami, pwe liffangen Kot ngeni kemi.”

Emon enletin Souleng iei ewe aramas a walong an lukuluk me luku lon Sises Kraist me an angang, pachelong an ewe mallo won irapenges pwe epwe meon tipis me an we manau sefa lon ewe aulingatin ran. John 1:12 a ureni kich “Nge, ngeni meinisin ir ekkewe mi atiwa I, ekkewe mi luku itan a ngenir ewe pwuung ar repwe neun Kot.” Asisilen emon enletin Souleng iei an we tong ngeni ekkoch me an aleasochis ngeni an Kot Kapas (1 John 2:4, 10). Emon enletin Souleng, ieii wesen emon neun Kot, chochon lon an Kot famili, me emon a angei minefon manau lon Sises Kraist.

Ka fori omw filata faniten Kraist pwokiten met ke aleani me ikei? Ika pwe ewer, kose mochen tikki awenewenen ewe mak “Uwa atiwa Kraist ikenai”.

EnglishLiwiniti ewe leni ika peich an Chuukese

Met emon Souleng?
© Copyright Got Questions Ministries