settings icon
share icon
Въпрос

Трябва ли жената да се покорява на своя съпруг?

Отговор


Това е един много важен въпрос във връзка с брака и ежедневния живот. Бог предопредели действието на подчинение в Битие. В началото, тъй като нямаше грях, нямаше власт, под която да се покори мъжа, освен Божията. Когато Адам и Ева не се покориха на Бог, грехът навлезе в света и се появи нуждата от авторитет. Затова Бог установи властта, която беше нужна, за да се прилагат законите на земята и също да ни осигури необходимата защита. Първо, ние трябва да се предадем на Бог, което е единствения начин, по който ние можем наистина да Му се подчиним (Яков 1:21 и Яков 4:7). В 1 Коринтяни 11:2-3 откриваме, че мъжа трябва да се покорява на Христос както Христос се покоряваше на Бог. След това стихът казва, че жената трябва да следва неговия пример и да се покорява на съпруга си. Други стихове за това как Христос се покоряваше на Бог се намират в Матей 26:39 и Йоан 5:30.

Покорството е естествен отклик на едно любящо водачество. Когато един мъж обича жена си както Христос обича църквата (Ефесяни 5:25-33), тогава подчинението е естествен отговор на съпругата към съпруга. Гръцката дума, преведена като покорявам се (Hupotasso), е в продължителна форма на глагола. Това означава, че да се покоряваш на Бог, на водачите и на съпруга не е еднократно решение. То е продължително отношение на ума, прерастващо в модел на поведение. Покорството, за което се говори в Ефесяни 5, не е едностранно подчинение на вярващ към егоистично-доминиращ човек. Библейското покорство е планирано да бъде между двама изпълнени с Духа вярващи, които са взаимно отдадени един на друг и на Бога. Покорството е двупосочна улица. Покорството е позиция на чест и пълнота. Когато една жена е обичана както Христос обича църквата, подчинението не е трудно. Ефесяни 5:24 гласи, „както църквата се подчинява на Христа.” Този стих казва, че жената трябва да се покорява на съпруга си във всичко, което е право и законно. Затова жената не е задължена да не се подчини на закон или да остави взаимоотношението си с Бог.

Жената беше направена от ребро на Адам; не от главата му да властва над него, нито от крака му, за да бъде тъпкана от него, но от реброто му, за да му бъде равна, под ръката му, за да бъде защитена и до сърцето му, за да бъде обичана. Думата „покорство” в Ефесяни 5:21 е същата дума и в 5:22. Вярващите трябва да се покоряват един на друг от почит към Христос. Стихове 19-21 са всички резултат на това да бъдеш изпълнен със Святия Дух (5:18). Вярващите, изпълнени с Духа, трябва да хвалят Бог (5:19), да са благодарни (5:20) и да се подчиняват един на друг (5:21). Павел след това продължава линията на мисълта си за живот, изпълнен с Духа, и го прилага към мъжете и съпругите им в стихове 22-33.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Трябва ли жената да се покорява на своя съпруг?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries