settings icon
share icon
Въпрос

Защо да се женя?

Отговор


Много култури в света днес губят разбирането за това какво е предназначението на брака. Живеем в свят, който казва, че трябва да получим това, което искаме, по всякакъв начин, по който можем да го получим. Бракът понякога се разглежда като ограничение, което може да попречи на способността ни да имаме това, което искаме, когато го искаме. Бракът днес понякога е подиграван като архаична институция, която е загубила своето значение.

И така, какво е бракът? Остарял ли е? Важно е преди всичко да осъзнаем, че бракът не е концепция, създадена от човека. Когато Бог създаде първия човек по Своя собствен образ (Битие 1:27; 2:7), Той даде на този човек всичко необходимо, за да бъде доволен. И все пак Бог каза: „И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.“ (Битие 2:18). Така Бог създаде жена от страната на Адам и я доведе при мъжа. Първият брак се случи, когато Бог създаде жена, за да допълни нуждите на мъжа, така че, когато се съединят в завет, те да станат една плът. Идеята за „една плът“ предполага неразрушим печат, предназначен да продължи цял живот. Когато Исус беше попитан за развода, Той отговори: „“Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?" Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва." (Матей 19:5-6). Забележете, че Бог е този, който съединява мъжа и жената в брак. В Малахия 2:14 Бог ни напомня, че Той беше " свидетел Между тебе и жената на младостта ти." Бог приема брака много сериозно.

Бракът е първата институция, създадена от Бога. Той предшества създаването както на църквата, така и на правителството. Бракът е първата социална институция. Човешките същества са създадени да функционират най-добре, когато са свързани по здравословен начин с другите, а Божият план за брака е да създаде силни семейства. Библията съдържа много инструкции за членовете на семейството как трябва да се отнасят един към друг, така че тези емоционални нужди да бъдат задоволени (Ефесяни 5:21-33; 6:1-4; Колосяни 3:18-21; 1 Коринтяни 7:2-5 , 10-16). Бог е планирал брака като един мъж и една жена за цял живот и всяко отклонение от този план е изкривяване на Неговото намерение (Матей 19:8; Римляни 1:26-27).

Първо Коринтяни 7:1-2 ни дава най-добрата причина за брак: „А относно това, що ми писахте: Добре е човек да се не докосва до жена. Но, за <да се избягват> блудодеянията, нека всеки <мъж> има своя си жена, и всяка жена да има свой мъж. " Бог е замислил сексът да се практикува само в рамките на брака. Всяка сексуална дейност извън тези граници е грях (Галатяни 5:19; Колосяни 3:5) Ако човек има силно сексуално желание, обикновено е добра идея да се ожени, за да сведе до минимум похотта и да избегне неморалността (Яков 1:13-15). Участието в сексуална активност с някой, различен от своя брачен партньор, е грях и води до голяма болка и бедствие (Притчи 6:26-29; 1 Коринтяни 6:18).

В Писанието обаче няма заповед, че всички трябва да са женени. Всъщност апостол Павел предпочита безбрачието като начин да отделяме повече време за служене на Бога (1 Коринтяни 7:7-9, 32-35). Има някои, които не изпитват нужда да се женят и в това няма нищо лошо. Самотните хора могат да имат пълноценен живот и да намерят емоционална подкрепа чрез приятели, семейство и възможности за служение. Обществото ни обаче е започнало да отъждествява необвързаността със сексуалната неморалност и това е много погрешно. Павел насърчава безбрачието за да може човек да посвети цялото си внимание на Христос. Безбрачието никога не трябва да се използва като извинение за живот в сексуален грях. Но ако един човек може да контролира своите страсти и да живее морално чист живот, няма нужда да се чувства принуден да се жени (1 Коринтяни 7:37).

English


Върнете се обратно на основната българска страница

Защо да се женя?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries