settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за бялата магия?

Отговор


Бялата магия е описвана като „добра" магия, противопоставена на черната магия, която довежда силите на зли същества. Различават се мненията относно разликите между черната и бялата магия, като се простират от представата, че те са две имена за точно едно и също нещо, до вярването, че те са напълно различни, особено в целите и намерението. Библята не прави разлика между „добра" и „лоша" магия. Магията си е магия що се отнася до Библията. Писанието не разграничава дали се предполага, че магията е използвана за добро или лошо; тя цялата е забранена, защото тя призовава източник на сила, различен от Бог.

Онези, които практикуват бяла магия, също наричана Уика, почитат творението вместо Твореца и въпреки че може да не призовават дявола или зли духове, те често призовават „майката земя", ангелите и/или природните сили. Централната уиканска тема е, „ако това не вреди, прави по собствена воля". Мнозина, които се занимават повърхностно с бяла магия, наричат себе си уиканци, независимо дали наистина са такива или не са. Въпреки че Уика е сравнително отворена и има различни „деноминации" и богословски позиции във вярата, има определени вярвания, практики и традиции, които свързват последователите на бялата магия с Уика.

Независимо дали намерението е да се почитат „майката" земя, природните сили или ангелите и човек възнамерява да прави само добро, действителността е, че между бялата и черната магия в основата си няма разлика, защото и двете почитат нещо друго, а не Бог. Плашещо е да си помислим, че последователите на бялата магия без да знаят се молят и отправят прошения на същия бог, на който и последователите на черната магия – Сатаната.

Навсякъде в Писанието, и в Стария, и в Новия Завет, всички форми на магьосничество са в нарушение на Божия закон и са осъдени (Второзаконие 18:10-16; Левит 19:26, 31,20:27; Деяния 13:8-10). Магьосниците на фараона се опитали да повторят чудесата, извършени от Мойсей и Аарон, като използвали своите „тайни изкуства", което се отнася до „церемониите или ритуалите, които магьониците и заклинателите използвали да постигнат целта си: заклинания, магии, вълшебни думи, носене на талисмани, амулети" и т.н. (Изход 7:11, 8:7). Апостол Павел осъдил магьосника Елима като го обямил за „дяволски син", който бил изпълнен с „всякакво лукавство и с всякакво коварство" и извращавал правите пътища на Господа" (Деяния 13:10). Никъде в Библията никой магьосник или заклинател не е изобразен в положителна светлина. Всички са осъдени от Бог.

Писанието казва, че Бог мрази всяка магия. Защо? Защото тя не идва от Бог. Сатаната мами хората като ги кара да мислят, че бялата магия е полезна. Той прави това, защото се преструва, че е ангел на светлината (2 Коринтяни 11:14), но желанието му е да впримчи душите на колкото се може повече хора. Библията предупреждава срещу него и неговите зли хитрости. „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като ревящ лъв обикаля, търсейки кого да погълне" (1 Петрово 5:8).

„А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бясовски учения" (1 Тимотей 4:1). Истинската духовна сила идва само от Бог, от правилното взаимоотношение с Него чрез вяра в Исус Христос и от Светия Дух, който живее в сърцата на вярващите.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за бялата магия?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries