settings icon
share icon
Въпрос

Кога ще настъпи Възкресението?

Отговор


Библията е ясна, че възкресението е реалност и този живот не е всичко, което съществува. Въпреки че смъртта е краят на физическия живот, той не е краят на човешкото съществуване. Мнозина погрешно вярват, че има едно общо възкресение на края на века, но Библията учи, че няма да има едно възкресение, а поредица от възкресения, някои за вечен живот на небето, някои за вечно проклятие (Данаил 12:2; Йоан 5:28-29).

Първото голямо възкресение било възкресението на Исус Христос. То е документирано във всяко от четирите евангелия (Деяния 1:22; 2:31; 4:2, 33; 26:23) и споменавано многократно в писмата до църквите (Римляни 1:4; Филипяни 3:10; 1 Петрово 1:3). Значението на Хрисотвото възкресение е считано за голямо в 1 Коринтяни 15:12-34, което записва, че над петстотин човека са Го видели при появите Му след възкресението. Христовото възкресение е „първият плодов" или гарант за всеки християнин, че той също ще бъде възкресен. Христовото възкресение също е основата на християнската увереност, че всички, които са умрели, един ден ще бъдат възкресени, за да посрещнат справедливия съд на Исус Христос (Деяния 17:30-31). Възкресението за вечен живот е описано като „първото възкресение" (Откровение 20:5-6); възкресението за наказание и мъчение е описано като „втората смърт" (Откровение 20:6, 13-15).

Първото голямо възкресение на Църквата ще настъпи по време на грабването. Всички, които са поставили вярата си в Исус Христос по време на Църковната Ера и са умрели преди да дойде Исус, ще бъдат възкресени при грабването. Църковната Ера е започнала в деня на Петдесетница и ще завърши, когато Христос се завърне да заведе вярващите обратно на небето с Него (Йоан 14:1-3; 1 Солунци 4:16-17). Апостол Павел обяснил, че не всички християни ще умрат, но всички ще се изменят, т.е. ще получат нетленни тела при възкресението (1 Коринтяни 15:50-58), някои без да трябва да умрат! Християните, които са живи, и тези, които вече са умрели, ще бъдат грабнати да срещнат Господа във въздуха и да бъдат завинаги с Него!

Друго голямо възкресение ще настъпи, когато Христос се завърне на земята (Неговото Второ Идване) в края на периода на Скръбта. След грабването Скръбта е следващото след Църковната Ера в Божията хронология. Това ще бъде време на ужасно осъждение над света, описано в големи подробности в Откровение глави 6-18. Въпреки че всички вярващи от Църковната Ера ще бъдат умрели, милиони хора, останали на земята, ще се осъзнаят през това време и ще повярват в Исус като техен Спасител. Повечето от тях трагично ще заплатят за своята вяра в Исус чрез загуБа на живота си (Откровение 6:9-11; 7:9-17; 13:7, 15-17; 17:6; 19:1-2). Тези вярващи в Исус, които умрат по време на Скръбта, ще бъдат възкресени при завръщането на Христос и ще управляват с Него в продължение на хиляда години по време на Милениума (Откровение 20:4, 6). Старозаветните вярващи като Йов, Ной, Авраам, Давид и дори Йоан Кръстител (който бил убит преди да започне Църквата), ще бъдат възкресени също по това време. Няколко пасажа в Стария Завет споменават това събитие (Йов 19:25-27; Исая 26:19; Данаил 12:1-2; Осия 13:14). Езекил 37:1-14 описва главно повторното събиране на народа на Израил като използва символизма на мъртвите трупове, които се връщат за живот. Но от използвания език в пасажа не може да бъде изключено физическо възкресение на мъртвите израилтяни. Отново всички вярващи в Бог (през старозаветната ера) и всички вярващи в Исус (през новозаветната ера) участват в първото възкресение, възкресение за живот (Откровение 20:4, 6).

Може да има друго възкресение в края на Милениума, такова, което е загатнато, но никога не е заявено изрично в Писанието. Възможно е някои вярващи да умрат от физическа смърт по време на Милениума. Чрез пророка Исая Бог е казал: „Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни, Нито старец, който да не е изпълнил дните си; Защото дете ще умре стогодишният, А грешникът ако умре стогодишен ще бъде считан за проклет" (Исая 65:20). От друга страна, също е възможно смъртта през Милениума да настъпи само за непокорните. Във всеки случай ще бъде необходим някаквъ вид преобразяване, за да подготви вярващите в техните естествени тела в Милениума за чистото съществуване във вечността. Всеки вярващ ще има нужда от „възкресен" вид тяло.

От Писанието е ясно, че Бог ще разруши цялата вселена, включително земята, с огън (2 Петрово 3:7-12). Това ще бъде необходимо, за да очисти Божието творение от неговото присъщо зло и гниене, привнесено от човешкия грях. На негово място Бог ще създаде ново небе и нова земя (2 Петрово 3:13; Откровение 21:1-4). Но какво ще се случи на онези вярващи, които преживеят Скръбта и влязат в Милениума със своите естествени тела? И какво ще се случи на тези, които се родят по време на Милениума, повярват в Исус и продължат да живеят със своите естествени тела? Павел изяснява, че плътта и кръвта, които са смъртни и подлежат на изгниване, не могат да наследят Божието царство. Вечното царство може да бъде обитавано само от онези с възкресени, украсени тела,които не са повече смъртни и не могат да изгният (1 Коринтяни 15:35-49). Вероятно тези вярващи ще получат възкресени тела без да трябва да умират. Точно кога се случва това не е обяснено, но богословски то трябва да се случи някъде по време на прехода от старата земя и вселена към новата земя и небе (2 Петрово 3:13; Откровение 21:1-4).

Има последно възкресение, очевидно на всички невярващи, мъртви от всички епохи. Исус Христос ще ги възкреси от мъртвите (Йоан 5:25-29) след Милениума, хилядолетното царуване на Христос (Откровение 20:5), и след разрушаването на сегашната земя и вселена (2 Петрово 3:7-12; Откровение 20:11). Това е възкресението, описано от Данаил като събуждане „от пръстта на земята … за срам и вечно презрение" (Данаил 12:2). То е описаво от Исус като „възкресение за осъждане" (Йоан 5:28-29).

Апостол Йоан видял нещо, което ще се случи в бъдещето. Той видял „голям бял трон" (Откровение 20:11). Небето и земята „побягнали" от Онзи, който седи на него. Това е очевидно описание на унищожаването от огън на цялата материя, включително на цялата вселена и самата земя (2 Петрово 3:7-12). Всички (невярващи) мъртви ще застанат пред трона. Това означава, че те са били възкресени след хилядата години (Откровение 20:5). Те ще притежават тела, които могат да чувстват болка, но никога няма да престанат да съществуват (Марк 9:43-48). Те ще бъдат осъдени и тяхното наказание ще бъде съизмерно с техните дела. Но има и друга отворена книга – книгата на живота на Агнето (Откровение 21:27). Тези, чиито имена не са записани в книгата на живота, ще бъдат хвърлени в „огненото езеро", което означава „втората смърт" (Откровение 20:11-15). Няма признак за тези, които се явяват на този съд, че техните имена са записани в книгата на живота. По-скоро, онези, чиито имена се появяват в книгата на живота, били сред тези, които са благословени, тъй като те са получили прошка и участвали в първото възкресени, възкресението за живот (Откровение 20:6).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кога ще настъпи Възкресението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries