settings icon
share icon
Въпрос

Какво е вечният живот?

Отговор


Когато Библията говори за вечен живот, става въпрос за Божи дар, който идва само „чрез Исус Христос, нашия Господ“ (Римляни 6:23). Този дар е в противоположност на „смъртта“, която е естествен резултат от греха.

Дарът на вечния живот се дава на тези, които вярват в Исус Христос, който Самият е „възкресението и животът” (Йоан 11:25). Фактът, че този живот е „вечен“, показва, че това е постоянен живот – той продължава и продължава и продължава, без да има край.

Погрешно е, обаче, да се гледа на вечния живот просто като на безкрайна прогресия от години. Често срещана новозаветна дума за „вечен“ е aiónios, която носи идеята за качество, както и за количество. Всъщност вечният живот изобщо не е свързан с „години“, тъй като е независим от времето. Вечният живот може да функционира извън и отвъд времето, както и във времето.

Поради тази причина вечният живот може да се разглежда като нещо, което християните преживяват сега. Вярващите не трябва да „чакат“ вечния живот, защото това не е нещо, което започва, когато умрат. По-скоро вечният живот започва в момента, в който човек започне да упражнява вяра в Христос. Това е наше сегашно притежание. Йоан 3:36 казва: „Който вярва в Сина, има вечен живот. ...” Забележете, че вярващият „има” (сегашно време) този живот (глаголът е сегашно време и в гръцкия). Намираме подобни конструкции за сегашно време в Йоан 5:24 и Йоан 6:47. Фокусът на вечния живот не е върху нашето бъдеще, а върху сегашното ни положение в Христос.

Библията неразривно свързва вечния живот с Личността на Исус Христос. Йоан 17:3 е важен пасаж в това отношение, където Исус се моли: „Това е вечен живот: да познаят Тебе, единствения истински Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил“. Тук Исус приравнява „вечния живот“ с познанието за Бог и Сина. Няма познание за Бога без Сина, защото именно чрез Сина Отец се разкрива на избраните (Йоан 17:6; 14:9).

Това животворно знание за Отца и Сина е истинско лично познание, а не само академична информация. В Деня на Страшния съд ще има някои, които са твърдяли, че са последователи на Христос, но всъщност никога не са имали връзка с Него. На тези лъжеучители Исус ще каже: „Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие!” (Матей 7:23). Апостол Павел си поставя за цел да познае Господа и той свърза това знание с възкресението от мъртвите: „ за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му,” (Филипяни 3:10–11).

В Новия Йерусалим апостол Йоан вижда река, която тече от „престола на Бога и на Агнеца“ и „И от двете страни на реката имаше дърво на живота, …и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.” (Откровение 22:1–2). В Едем ние сме се разбонтували срещу Бога и сме били прогонени от дървото на живота (Битие 3:24). В крайна сметка Бог милостиво възстановява нашия достъп до дървото на живота. Този достъп се осигурява чрез Исус Христос, Божият Агнец, който отнема греха на света (Йоан 1:29).

Сега всеки грешник е поканен да познае Христос и да получи вечен живот: “И Духът и невестата казват: Ела. И който чуе, нека каже: Ела. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.” (Откровение 22:17).

Как можете да знаете, че имате вечен живот? Преди всичко изповядайте греха си пред нашия свят Бог. След това приемете, че Бог е осигурил Спасител и за вас. „Всеки, който призове името Господне, ще бъде спасен” (Римляни 10:13). Исус Христос, Божият Син, умря за вашите грехове и възкръсна на третия ден. Повярвайте в тази добра новина; доверете се на Господ Исус като свой Спасител и ще бъдете спасени (Деяния 16:31; Римляни 10:9-10).

Евангелист Йоан го казва ясно: “И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот.” (1 Йоан 5:11–12).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е вечният живот?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries