settings icon
share icon
Въпрос

Какво е Бог?

Отговор


А. У. Тозър е написал „Какво представлява Бог?" Ако с този въпрос имаме предвид „Какво представлява Бог сам по Себе Си?", няма отговор. Ако имаме предвид „Какво е разкрил Бог за Себе Си, което благововеещият разум може да разбере?", вярвам, че има отговор, както пълен, така и задоволителен.

Тозър е прав в това, че не можем да познаем какво е Бог с оглед на самия Него. Книгата Йов заявява: „Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно? Тия тайни са високи до небето; що можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята; що можеш да узнаеш?" (Йов 11:7–8).

Обаче можем да попитаме какво е разкрил Бог за Себе Си в Своето Слово и в творението, което „благоговеещият разум" може да схване.

Когато Мойсей бил насочван от Бог да отиде при египетския фараон и да иска освобождаването на израилтяните, Мойсей попитал Бог: „Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? Що да им кажа?" (Изход 3:13).

Отговорът, който Бог дал на Мойсей, бил прост, но все пак много разкриващ: „И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас" (Изход 3:14). Еврейският текст в Изход 3:14 буквално казва: „Аз съм, който съм".

Това име говори за факта, че Бог е чисто съществуване, или както някои го наричат чисто реално съществуване. Чистото реално съществуване е това, което Е, без възможност да не съществува. Казано по друг начин, много неща могат да имат съществуване (напр. човешките същества, животните, растенията), но само едно нещо може да бъде съществуване. Другите неща имат „същество", но само Бог е Същество.

Фактът, че само Бог е Същество, води до поне пет истини за това какво е Бог – какъв вид същество е Бог.

Първо, само Бог е самодостатъчно същество и първата причина на всичко друго, което съществува Йоан 5:26 казва просто: „…Отец има живот в Себе Си…". Павел проповядвал: „нито му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот и дишане и всичко" (Деяния 17:25).

Второ, Бог е необходимо същество. Необходимо същество е това, чието несъществуване е невъзможно. Само Бог е необходимо същество; всички други неща са зависими същества, което означава, че те не биха могли да съществуват. Обаче ако Бог не съществуваше, тогава нищо друго не би могло да съществува също. Само Той е необходимото същество, чрез което всичко друго съществува понастоящем – факт, който Йов изказва: „Ако прилепи Той сърцето Си само към Себе Си, И оттегли към Себе Си Духа Си и душата Си, То ще издъхне заедно всяка плът, И човекът ще се върне пак в пръстта" (Йов 34:14–15).

Трето, Бог е личностно същество. Думата „личностно" в този контекст не описва личност (напр. забавен, дружелюбен, т.н.); а по-скоро означава „имащ намерение". Бог е целенасочено същество, което има воля, създава и напътства събития, които да хармонират с Него. Пророк Исая е написал: „Помнете предишните неща от древността: Защото Аз съм Бог, и няма друг; Аз съм Бог, и няма подобен на Мене, Който от началото изявявам края, И от древните времена нестаналите още неща, И казвам: Намерението Ми ще устои, И ще извърша всичко що Ми е угодно" (Исая 46:9–10).

Четвърто, Бог е триединно същество. Тази истина е загадка, въпреки че цялото Писание говори за този факт. Библията ясно изразява, че има само един Бог: „Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ" (Второзаконие 6:4). Но Библията ясно заявява, че има множественост в Бог. Преди Исус да се възнесе на небето Той заповядал на Своите ученици: „Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух" (Матей 28:19). Забележете единственото число на „име" в стиха; той не казва „имена", което би предало значението на три бога. Има едно име, принадлежащо на трите Лица, които съставят Божествената същност.

Писанието на различни места ясно нарича Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Например, фактът, че Исус притежава самосъществуване и е първопричината за всичко, е заявено в първите стихове на Йоан: „Всичко това чрез Него стана; и без Него не e станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът…" (Йоан 1:3–4). Библията също казва, че Исус е необходимо същество: „и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява" (Колосяни 1:17).

Пето, Бог е любящо същество. По същия начин, по който много неща съществуват, но само едно нещо може да бъде съществуване, хората и други живи неща могат да притежават и изпитват любов, но само едно нещо може да бъде любов. 1 Йоаново 4:8 прави простото онтологическо заявление: „Бог е любов".

Какво е Бог? Бог е единственият, който може да каже: „Аз съм, който съм". Бог е чисто съществуване, самосъществуващ и източникът на всичко друго, което притежава съществуване. Той е единственото необходимо същество, Той е целенасочен/личностен и притежава както универсалност, така и разнообразие.

Бог е също любов. Той ви кани да Го потърсите и да откриете любовта, която Той има за вас, в Неговото Слово и в живота на Неговия Син Исус Христос, единственият, който е умрял за вашите грехове и е направил път за вас да живеете с Него през вечността.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries