settings icon
share icon
Въпрос

Какво трябва да направя за да чуя, 'Хубаво, ти си добър и верен слуга' тогава, когато отида в рая?

Отговор


В притчата на Исус за талантите Господ разказва за двама верни слуги, които използвали даденото, за да увеличат богатството на господаря. Когато господарят се върна от дълго отсъствие, той награди двамата си верни слуги и каза на всеки от тях: „Браво, добри и верни слуго! Бяхте верни с няколко неща; Ще те натоваря с много неща. Елате и споделете щастието на господаря си!” (Матей 25:21, 23). Всеки християнин копнее да чуе тези думи от устните на Исус някой ден в небето.

В притчата на Исус за талантите Господ разказва за двама верни слуги, които използвали даденото, за да увеличат богатството на господаря. Когато господарят се завърнал от дълго отсъствие, той наградил двамата си верни слуги и казал на всеки от тях: „Хубаво, ти си добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.” (Матей 25:21, 23). Всеки християнин копнее да чуе тези думи от устата на Исус един ден, когато отиде в рая.

Ние сме спасени по благодат чрез вяра (Ефесяни 2:8–9), но сме спасени „за да вършим добри дела“ (Ефесяни 2:10). Исус говори за събиране на съкровища на небето (Матей 6:20) и Неговата притча за талантите подсказва за различни награди за онези, които вярно Му служат в този свят.

За да чуете тези думи: „Хубаво, добри и верни слуго“ от Исус, първо се уверете, че сте спасени. Невярващите никога няма да чуят тези думи, защото „без вяра е невъзможно да се угоди на Бога“ (Евреи 11:6). И признайте, че Исус не е само вашият Спасител; Той също е вашият Господ (вж. Лука 6:46). „Служете на ГОСПОДА с радост!“ (Псалм 100:2).

Ето някои идеи как можете да служите на Господа:

1. Споделяйте Евангелието. Господ Исус желае да правим ученици като учим другите за естеството и характера на Бог и споделяме значението на Неговата смърт и възкресение (Матей 28:18–20).
2. Помагайте на хора в неравностойно положение. В историята за богаташа и Лазар в Лука 16:19–31, богаташът е осъден, защото не помага на Лазар и защото разчита твърде много на богатството си. Не поставяйте личните удоволствия пред нуждите на другите. 1 Йоан 3:17 казва: „Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов?
3. Прощавайте на другите за техните обиди. Това не е същото като помирение или доверие, но означава, че се отказвате от отмъщението. Господ Исус дава пример за прошка: „Който, когато Го хулеха, с хула не отвръщаше; когато страдаше, не заплашваше; а предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо;“ ( 1 Петрово 2:23)
4. Гледайте на позицията си на власт като на възможност да помогнете на хората под вас и гледайте на позицията си на подчинение като на възможност да се покорявате на вашата власт, точно както Исус се подчинява на властта на Отца. И в двата случая можете да следвате Христовия пример, защото Исус беше едновременно и Господар и слуга на различни хора. „Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон.” (Галатяни 6:2).
5. Старайте се да опознаете по-добре характера на Бог чрез църковно общение, слушане на проповеди, изучаване на Библията, молитва и като си водите дневник как Бог действа във вашия живот.
6. Разпознайте, че всяко добро, което ви се случва е поради това, че Бог е източникът на всяко благословение: "Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините,…” (Яков 1:17).
7. Бъдете готови да бъдете непопулярни като показвате необичайна смелост като добрия самарянин в притчата на Исус (Лука 10:30–37). Винаги правете това, което Библията казва, че е правилно. „Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.” (Деяния 5:29).
8. При вътрешна морална преценка (като оценявате собствения си характер), гледайте на характера на Исус като на мярка, вместо да оправдавате съмнителните си действия и нагласи. Покажете смирение.

Всичко се свежда до това: обичайте Бога повече от всичко и обичайте другите искрено (Марк 12:30–31). По време на Съда на Христос онези, които са верни на Господа, който ги е спасил, ще чуят тези думи: „Хубаво, добър и верен слуго“. Какво повече би могъл да иска всеки истински Господен служител.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво трябва да направя за да чуя, 'Хубаво, ти си добър и верен слуга' тогава, когато отида в рая?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries