settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява Библейското и трактатно дружество „Стражева кула" представлява даоизмът/таоизмът?

Отговор


Библейското и трактатно дружество „Стражева кула" е организация, ръководена от водачите на Свидетели на Йехова. Дружеството „Стражева кула" било основано през 1886 г. и понастоящем се намира в Бруклин, Ню Йорк. „Стражевата кула" притежава огромен контрол над своите членове и е отишла толкова далеч, че е публикувала свой собствен превод на Библията, наречен „Превод на новия свят". Дружеството е преминало през няколко президента от основаването си и е се установило като главен конкурент на евангелисткото християнство. Въпреки че твърди, че са единствените легитимни последователи на Бог Йехова, „Стражевата кула" отрича и дори се противопоставя на няколко от фундаменталните доктрини на историческата християнска вяра.

Да започнем с това, че „Стражевата кула" разбира погрешно един от най-важните от всички религиозни въпроси: Кой е Исус Христос? Дружеството „Стражева кула" учи, че Исус Христос е всъщност първото творение на Бог Йехова, а не въплъщение на Бог, както учи ясно Библията (Тит 2:13; Колосяни 2:9). По този начин те виждат Христос като същество вместо да признаят Неговото законно място на Творец на всички неща (Колосяни 1:16-17; Йоан 1:1-3). Те са повторили грешката на арианството, което било заклеймено като ерес от християнската църква на Никейския събор и лесно бива отречено след просто прочитане на Писанието.

От самото си начало „Стражевата кула" е отричала библейското учение за триединния Бог (едно Същество, което съществува като три съравни, съвечни Личности) и казва, че Богът на християнството е сатанинска фалшификация. Чарлз Тейз Ръсел, основателят на Свидетели на Йехова и бивш президент на Дружеството, дори наричал християнската представа за Бог „самия дявол". Богът на „Стражевата кула" не е библейският Бог и следователно не е способен да спаси хората от техните грехове.

В опит да докаже правотата на своите доктрини чрез библейски екзегесис Дружеството публикувало свой собствен превод на Писанията през 1961 г. Този превод, известен като „Превод на новия свят", е считан от Свидетелите на Йехова за единственият верен превод на библейския текст. Преводът на новия свят е уникален с това, че той е първото нарочно систематично усилие да публикува пълна версия на Библията, която е редактирана и ревизирана за специфичната цел да се постигне съгласие с доктрината на една група. Гръцки учени от целия богословски спектър многократно са критикували Превода на новия свят като неточно предаване на ключови библейски пасажи.

Покойният д-р Брус Мецгер, бивш професор по новозавететен език в Принстънската богословска семинария и автор на няколко силно приветствани книги за текстовата критика, заявил: „Свидетелите на Йехова са включили в своите преводи на Новия Завет няколко твърде погрешни превода на гръцкия." Д-р Робърт Каунтлес, който завършил своята докторска дисертация върху „Превода на новия свят", казва, че преводът на „Стражевата кула" „е бил силно неуспешен при запазването на действителния превод от влиянието на доктриналните съображения. Той трябва да бъде разглеждан като коренно повлияна работа. В някои пунктове той е действително непочтен."

Допълнителна причина да се отхвърлят твърденията на „Стражевата кула" е тяхната дълга история на лъжепророкувания. Дружеството „Стражева кула" при много случаи е предсказвало края на света, като най-последните са били през 1946, 1950 и 1975 г. Лъжепророкуванията са очевидни лъжи въпреки тяхното твърдение, че са „истинският пророчески говорител на Бог на земята по това време". Историята на лъжепророкуванията на Дружеството стои в ярък контраст със стандарта за истински пророк: „Когато някой пророк говори от Господното име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него" (Второзаконие 18:22).

Нещо повече, „Стражевата кула" забранява военната служба, отбелязването на празници и отдаването на чест на националното знаме. Подтикът за тези ограничения се корени в тяхното твърдение, че са изключителна организирана сбирка от хората на Йехова. „Стражевата кула" гледа на тези практики като оръдия на Сатаната да отклони хората от Йехова. „Стражевата кула" вижда цялата „световна система" (всяка дейност, несвързана със „Стражевата кула") като свързана със Сатаната и затова е забранена. Това включва практиката на кръвопреливания, която „Стражевата кула" погрешно вярва, че е забранена от Писанието. „Стражевата кула" е заявила, че кръвопреливането „може да има за резултат незабавно и много временно удължаване на живота, но на цената на вечния живот за посветения християнин". Дружеството погрешноприема, че бибейската забрана да се яде кръв (Битие 9:4; Деяния 15:28-29) се простира чак до съвременната практика на кръвопреливания, ограничение, което на практика е струвало живота на мнозина Свидетели на Йехова и дори на техните деца.

Въпреки неколкократните лъжепророчества, култовата изолация на техните собствени хора и очебийно погрешен превод на Библията, за да докажат правотата на своето богословие, Библиейското и трактатно Дружество продължава всяка година да прибавя неподозиращи хора, преминали в тяхната вяра. Работа на библейски верните християни е да бъдат подготвени да доказват неверността на тези грешки със здраво учение (Тит 1:9). Както Юда ни казва, ние трябва „да се подвизаете за вярата, която еднаж за винаги бе предадена на светиите" (Юда 3).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява Библейското и трактатно дружество „Стражева кула" представлява даоизмът/таоизмът?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries