settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията относно войната?

Отговор


Много хора правят грешката да вярват, че когато Библията казва: „Не убивайте”, те трябва да се стремят да прилагат тази заповед към войната. Обаче, в действителност Библията казва: „Не убивайте предумишлено” (Изход 20:13). Еврейската дума буквално означава „съзнателно, умишлено убиване на друго лице със злоба”. Бог често нареждаше на израилтяните да отидат на война с другите народи (1 Царе 15:3; Исус Навин 4:13). Бог е разпоредил наказание чрез смърт за множество престъпления (Изход 21:12; 21:15; 22:19; Левит 20:11). И така, Бог не е против убиването при всички обстоятелства, а по-скоро само против предумишленото убийство. Войната никога не е добро нещо, но понякога тя е необходимо нещо. В един свят, изпълнен с грешни хора (Римляни 3:10-18), войната е неизбежна. Понякога единственият начин да опазите грешните хора от голямо зло е да воювате с тях.

Войната е ужасно нещо! Войната винаги е резултат от греха (Римляни 3:10-18). В Стария Завет Бог е разпоредил на израилтяните: „Въздай на мадиамците за израелтяните” (Числа 31:2). Вижте също Второзаконие 20:16-17, „А от градовете на тези народи, които ГОСПОД, твоят Бог, ти дава за наследство, да не оставиш нищо живо, а да ги обречеш на унищожение: хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците, според както ГОСПОД, твоят Бог, ти заповяда;” Изход 17:16 заявява „Като каза: Ръка се повдигна против Господния престол; затова Господ ще воюва против Амалик от поколение в поколение”. Също така, 1 Царе 15:18, „Иди и изтреби грешните амаличани и воювай против тях, докато бъдат довършени.” Е, явно Бог не е против всички войни. Исус е винаги в абсолютно съгласие с Отец (Йоан 10:30), така че ние не можем да твърдим, че войната беше само Божията воля в Стария Завет. Бог не се променя (Малахия 3:6; Яков 1:17).

Второто пришествие на Исус също е твърде насилствено. Откровение 19:11-21 гласи, „Видях небето отворено и ето, бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен и съди и воюва с правда. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му имаше много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, обляна с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, Го следваха на бели коне. От устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Всемогъщия Бог. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: ЦАР НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ. После видях един ангел, който стоеше в слънцето; и извика със силен глас и каза на всички птици, които летят сред небето: Елате, съберете се за великата Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на онези, които яздят на тях, дори месата на всички човеци, свободни и роби, малки и големи. И видях звяра и земните царе, и войските им, събрани да воюват против Яздещия на коня и против Неговото войнство. И звярът бе уловен, а с него и лъжепророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами онези, които бяха приели белега на звяра, които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел. А останалите бяха избити с меча на Яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всички птици се наситиха от месата им.”

Грешка е да твърдим, че Бог никога не поддържа войната. Исус не е пацифист. В един свят, изпълнен със зли хора, понякога войната е необходима, за да се предотврати още по-голямо зло. Ако Хитлер не е била победен във Втората световна война, колко още милиони евреи щяха да бъдат убити? Ако Гражданската война не е била водена, още колко дълго трябваше афро-американците да страдат като роби? Ние всички трябва да помним да основаваме вярванията си на Библията, а не на нашите емоции (2 Тимотей 3:16-17).

Еклесиаст 3:8 заявява, „има... време за обичане и време за мразене; време за война и време за мир.”. В един свят, изпълнен с грях, омраза и злото (Римляни 3:10-18), войната е неизбежна. Някои войни са „по-справедливи” от други, но всички войни в крайна сметка са резултат от греха. Християните не трябва да желаят война, но не трябва и християни да се противопоставят на правителството, което Бог е поставил да управлява над тях (Римляни 13:1-4; 1 Петрово 2:17 Най-важното нещо, което можем да правим във време на война, е да се молим за божествена мъдрост за нашите водачи, да се молим за сигурността на нашите военни, да се молим за бързо решение на конфликта и да се молим за минимални човешки жертви – и от двете страни на конфликта (Филипяни 4:6-7).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията относно войната?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries