Бог дава ли и днес видения на хората? Трябва ли християните да очакват виденията да бъдат част от техния християнски опит?


Въпрос: Бог дава ли и днес видения на хората? Трябва ли християните да очакват виденията да бъдат част от техния християнски опит?

Отговор:
Може ли Бог дава видения на хората днес? Да! Дава ли Бог видения на хората днес? Вероятно. Трябва ли да очакваме виденията да са обикновени явления? Не. Както е записано в Библията, Бог е говорил на хората много пъти чрез видения. Примери са Йосиф, син на Яков, Йосиф, мъжа на Мария, Соломон, Исая, Езекил, Данаил, Петър, Павел и много други. Пророк Йоил предсказа изливане на видения и това е потвърдено от Апостол Петър в Деяния Глава 2. Забележете – разликата между видение и сън е, че видението се дава, когато човек е „буден”, докато съня се дава, когато човек е „заспал”.

В много части на света Бог изглежда използва изобилно видения и сънища. В районите, в които има малко или никакво благовестие и където хората нямат Библии, Бог изпраща посланието Си към хората пряко. Това е изцяло съобразно с библейските примери за видения, често използвани от Бог за разкриване на Неговата истина на хората в ранните дни на християнството (вж Книгата Деяния на апостолите). Ако Бог желае да предаде Неговото послание на дадено лице, Той може да използва всякакви средства, които сметне за необходими – мисионер, ангел, видение, сън и т.н. Бог също, разбира се, има способността да дава видения в области, където Евангелието вече е лесно достъпно. Няма ограничения за това какво Бог може да направи.

В същото време, ние трябва да сме много внимателни, когато става въпрос за видения и тълкуване на видения. Ние трябва да помним, че Библията е завършена и ни казва всичко, което трябва да знаем. Ключовата истина е, че ако Бог даде видение, то ще бъде в пълно съгласие с това, което вече е разкрил в Словото Си. На виденията никога не трябва да се дава равен или по-голям авторитет от Словото на Бог. Божието Слово е основния авторитет за християнска вяра и практика. Ако смятате, че сте имали видение и чувствате, че вероятно Бог ви го е дал, в молитва разгледайте Словото на Бог и се уверете, че вашето видение е в съгласие с Писанието. Ако е така, в молитва обмислете какво Бог иска да направите в отговор на видението (Яков 1:5). Бог няма да даде видение на един човек и след това да държи значението на това видение скрито. В Писанието всеки път, когато човек е молил Бог за смисъла на видение, Бог му го е разяснявал (вж Данаил 8:15-17).

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Бог дава ли и днес видения на хората? Трябва ли християните да очакват виденията да бъдат част от техния християнски опит?