settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за нещастния брак?

Отговор


Едно нещо знаем със сигурност: да си в нещастен брак не е библейско основание за развод. В Марк 10:11-12 Исус каза: „И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува против нея. И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодействува.”Въз основа на Библията виждаме, че хората нямат право да разтрогват нещастен брак. Бог възнамерява бракът да бъде за цял живот.

Ефесяни 5 представя брака като картина на връзката, която Бог има с нас. Това е една от причините, поради които Бог има такъв интерес да запази браковете непокътнати. Провалените бракове и разбитите домове са опустошителни за съпруга и съпругата, да не говорим за децата. Финансовата разруха е само един от неблагоприятните резултати от развода. Семейството е основният градивен елемент на всяко общество и безразборните разводи имат трагично въздействие върху цялата култура.

Това не означава, че Бог иска да ни принуди да останем завинаги в нещастен брак. Той не ни моли просто да стискаме зъби и да страдаме от това. Когато Бог подхожда към брачните проблеми, Той го прави от гледна точка на това как да ги поправи, а не как да разтрогне брака. Например Павел пише за демонично въздействие върху браковете (1 Коринтяни 7:5). Той заявява, че двойката трябва да бъде активна в сексуалната връзка, така че Сатана да не може да ги изкуши. Петър насърчава съпрузите да се отнасят с разбиране към жените си, така че молитвите им да не бъдат възпрепятствани (1 Петрово 3:7). От тези пасажи можем да видим, че бракът е духовно бойно поле. Необходима е работа, за да се бориш за връзката, а не да се бориш във връзката.

Бог ни насърчава към помирение. Матей 18:15-16 изисква открито, честно общуване, което се занимава с нараняванията и разочарованията, причинени от греха. Дори ни насърчава да получим помощ за разрешаване на проблеми. Бог също ни призовава да намерим нашата радост или щастие в Него (Филипяни 4:4). Радостта в Господа е нещо, което можете да имате независимо от обстоятелставата. Във всички Божии насоки за изпитване на радост, никоя от тях не изисква участието на другия брачен партньор. Съпругът или съпругата не контролират способността ни да имаме радост или мир. Яков 1:3-4 ни казва, че дълбоката, постоянна радост идва, когато устоим през изпитанията, с Божията помощ, и когато вярата ни узрява и укрепва.

Книгата Филипяни е чудесно изследване на разликата между радост и щастие. Написана от апостол Павел, докато е затворен в Рим, тази книга използва думите радост, радвайте се и радостен 16 пъти и ни учи как да имаме истинско задоволство в Исус Христос, въпреки нашите обстоятелства. Окован, Павел говори за своята вяра и доверие в Христос и как това е променило цялата му гледна точка за страданието.

Бог е дал на съпрузите ясни инструкции в Ефесяни 5:25-28: „ Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,..….Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби..” За съпругите Божието указание е да се подчиняват на ръководството на съпрузите си (стих 22) и да уважават съпрузите си (стих 33). В подобен на Христос дух и двамата трябва да се подчиняват един на друг (Ефесяни 5:21). Ако и двамата съпрузи живеят според библейските си отговорности, в брака ще има радост и щастие. Коя жена не би уважавала и не се подчинявала на мъж, който я обича така, както Христос обича Своята църква? По същия начин, кой мъж не би обичал жена, която го уважава и му се подчинява? Нещастието, което присъства в твърде много бракове, често е резултат от това, че едната или и двете страни отказват да се подчинят на Бога и да се подчинят на разкритата Му воля за брак. Понякога нещастието се влошава от неразрешени проблеми на едната страна, които са се пренесли в брака. В тези случаи индивидуалното консултиране може да бъде полезно в допълнение към брачното консултиране.

Дори ако един нещастен брак е резултат от това, че вярващ е женен за невярващ, винаги има възможност вярващият съпруг да отведе невярващия съпруг при Господ чрез неговото или нейното целомъдрено и любящо поведение. „Съпруги, по същия начин бъдете покорни на мъжете си, така че, ако някой от тях не вярва на словото, да бъде спечелен без думи от поведението на жените си, когато видят чистотата и благоговението на живота ви“ ( 1 Петрово 3:1). Библията конкретно се обръща към тези, които са женени за невярващи в 1 Коринтяни 7:12-14: ,, А на другите казвам аз, не Господ: Ако някой брат има невярваща жена, и тя е съгласна да живее с него, да не я напуща. И жена, която има невярващ мъж, и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си. Защото невярващият мъж се освещава чрез жената, и невярващата жена се освещава чрез брата, <своя мъж;> инак чадата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети.’’

В крайна сметка трябва да помним, че „очите на Господа са над праведните и ушите Му са отворени към техните молитви; но лицето Господне е против онези, които вършат зло” (1 Петрово 3:12). Бог знае болката от един нещастен брак и Той разбира плътските желания, но Той ни е дал Словото Си по този въпрос и Той наистина умолява за покорство. Послушанието към Бог винаги носи радост (Римляни 16:19).

English


Върнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за нещастния брак?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries