settings icon
share icon
Въпрос

Бог чува ли / отговаря ли на молитвите на един грешник/невярващ?

Отговор


Йоан 9:31 обявява: „Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша”. Също се казва, че „единствената молитва на грешник, която Бог слуша, е молитвата за спасение.” В резултат на това някои вярват, че Бог не чува и/или няма да отговори на молитвите на невярващите. Първо Йоаново 5:14-15 ни казва, че Бог отговаря на молитви въз основа на това дали са изказани в съответствие с Неговата воля. Може би този принцип се отнася за невярващите. Ако един невярващ отправи молитва към Бог, която е в съответствие с Неговата воля, нищо не пречи на Бог да отговори на такава молитва – според Своята воля.

Някои стихове описват Бог като такъв, който чува и отговаря на молитвите на невярващите. В повечето от тези случаи ставаше въпрос за молитва. В един или два случая Бог отговори на вика на сърцето (не се казва дали този вик е бил насочен към Бог). В някои от тези случаи молитвата изглежда съчетана с покаяние. Но в други случаи молитвата беше просто земна нужда или благословение, и Бог отговори или от състрадание или в отговор на истинското търсене или вяра на човека. Ето някои откъси, които разглеждат молитва от невярващ:

Хората в Ниневия се помолиха градът да бъде пощаден (Йона 3:5-10). Бог отговори на тази молитва и не унищожи град Ниневия, както беше заплашил.

Агар помоли Бог да закриля нейния син Исмаил (Битие 21:14-19). Бог не само защити Исмаил, но го благослови преизобилно.

В 3 Царе 21:17-29, особено стихове 27-29 Ахав пости и скърби заради пророчеството на Илия относно неговото потомство. Бог отговаря като не довежда бедите по времето на Ахав.

Езическата жена от областта на Тир и Сидон помоли Исус да освободи дъщеря й от бяс (Марк 7:24-30). Исус изгони демона от дъщерята на жената.

Корнилий, римският стотник от Деяния 10 глава, получи апостол Петър, който му беше изпратен в резултат на това, че Корнилий беше праведен човек. Деяния 10:2 ни казва, че Корнилий „непрестанно се молеше на Бога”.

Бог дава обещания, които са приложими за всички хора (спасени и неспасени), като Еремия 29:13: „Ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце”. Това беше случаят с Корнилий в Деяния 10:1-6. Но има много обещания, които в контекста на своите пасажи, са само за християните. Понеже са приели Исус като Спасител, те са насърчени да идват смело пред престола на благодатта, за да намерят помощ във време на нужда (Евреи 4:14-16). Казва ни се, че когато искаме нещо, което е по Божията воля, Той чува и ни дава попросеното (1 Йоан 5:14-15). Има много други обещания за християните, които касаят молитвата (Матей 21:22; Йоан 14:13, 15:7). Затова, да, има случаи, при които Бог не отговаря на молитвата на невярващия. В същото време, поради Своята благодат и милост, Бог може да се намеси в живота на невярващите в отговор на техните молитви.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бог чува ли / отговаря ли на молитвите на един грешник/невярващ?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries