settings icon
share icon
Въпрос

Коя е истинската религия?

Отговор


Понятието „религия” може да се определи като „вярване в Бог или в богове, на които трябва да се кланяме, което обикновено се изразява в начина на поведение и в ритуали” или „някаква специфична система от вярвания, поклонение и пр., която често включва етичен кодекс.” Над 90% от населението на света се придържа към някаква форма на религия. Проблемът е, че има толкова много различни религии. Коя е правилната религия? Коя е истинската религия?

Двете най-често срещани съставки в религиите са правила и ритуали. Някои религии не представляват всъщност нищо повече от списък с правила, които потвърждават или забраняват нещо, и които хората трябва да спазват, за да бъдат счетени за верни последователи на тази религия и, съответно, праведни пред Бога на тази религия. Два примера за религии, основани върху правила, са ислямът и юдаизмът. Ислямът има своите пет стълба, които трябва да бъдат спазвани. Юдаизмът има стотици заповеди и традиции, които трябва да се съблюдават. До известна степен и двете религии претендират, че човек ще бъде счетен за праведен от Бог, ако се подчинява на правилата на религията.

Други религии се фокусират повече върху спазването на ритуали, отколкото върху подчиняването на списък с правила. Чрез поднасяне на тази жертва, изпълняване на тази задача, участие в тази служба, консумацията на тази храна и пр., един човек се доближава до Бога. Най-видният пример за религия, основана върху ритуал, е римокатолицизмът. При него се счита, че когато един човек бъде кръстен във вода като бебе, като участва в богослужението, като изповядва греховете си на свещеник, като принесе молитва на светиите в небесата, като бъде помазан от свещеник преди смъртта и пр. и пр., Бог ще го приеме в небесата след смъртта. Будизмът и индуизмът са също религии, които се основават предимно върху ритуали, но до известна степен може да се считат, че се основават и на правила.

Истинската религия не се основава нито върху правила, нито върху ритуал. Тя е взаимоотношение с Бога. Има две неща, които се твърдят от всички религии, и те са, че човечеството е отделено от Бог по някакъв начин и трябва да бъде помирено с Него. Лъжливата религия се стреми да реши този проблем чрез съблюдаването на правила и ритуали. Истинската религия решава проблема като признава, че само Бог може да поправи раздялата, и че Той вече го е направил. Истинската религия признава следното:

• Всички ние съгрешихме и затова сме отделени от Бога (Римляни 3:23).

• Ако не бъдем помирени, справедливото наказание за греха е смърт и вечно отделяне от Бог след смъртта (Римляни 6:23).

• Бог дойде при нас в Личността на Исус Христос и умря вместо нас, като понесе наказанието, което ние заслужаваме, и възкръсна от мъртвите, за да покаже, че Неговата смърт беше достатъчна жертва (Римляни 5:8; 1 Коринтяни 15:3-4; 2 Коринтяни 5:21).

• Ако приемем Исус като Спасител, като уповаваме на това, че смъртта му изцяло заплаща нашите грехове, ние ще бъдем опростени, спасени, изкупени, помирени и оправдани пред Бога (Йоан 3:16; Римляни 10:9-10; Ефесяни 2:8-9).

Истинската религия има правила и ритуали, но има една съществена разлика. В нея правилата и ритуалите се спазват от благодарност за спасението, което Бог е промислил – а НЕ като усилие за придобиването на това спасение. Истинската религия, каквато е Библейското християнство, има правила, на които се покоряваме (не убивай, не прелюбодействай, не лъжи и пр.) и ритуали за спазване (водното кръщение чрез потапяне и Господната трапеза / Причастието). Спазването на тези правила и ритуали не е това, което прави един човек праведен пред Бога. Тези правила и ритуали са по-скоро РЕЗУЛТАТ от взаимоотношенията с Бога, по благодат, чрез вяра в Исус Христос като единствения Спасител. Лъжливата религия означава да правиш неща (правила и ритуали) за да се опиташ да спечелиш Божието благоволение. Истинската религия означава да приемеш Исус Христос като Спасител и по този начин да имаш правилните взаимоотношения с Бог – и тогава да вършиш неща (правила и ритуали) от любов към Бог и желание все повече да се приближаваш към Него.

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Коя е истинската религия?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries