settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да възпитаме детето в пътя, по който трябва да върви?

Отговор


Цар Соломон дава съвет на родителите: „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.” (Притчи 22:6). Отглеждането и обучението на дете в контекста на този стих означава, че започва с Библията, тъй като „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.“ (2 Тимотей 3:16). Преподаването на децата на истините от Писанието ще ги направи мъдри за спасение (2 Тимотей 3:15); напълно ще ги подготви да вършат добри дела (2 Тимотей 3:17); ще ги подготви да дадат отговор на всеки, който ги попита за причината за тяхната надежда (1 Петрово 3:15); и ще ги подготви да устоят на навлизането на светски ценности, които влияят на младите хора чрез културата.

Библията ни казва, че децата са дар от Бога (Псалм 127:3). Тогава мъдрият съвет на цар Соломон изглежда много правилен да обучаваме децата по подходящ начин. Всъщност, важността, която Бог придава на обучението на нашите деца на истината, е ясно подчертана и от Моисей. Той подчертава пред своя народ колко е важно да учат децата си за Господа и Неговите заповеди и закони: „…и на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги вързваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзка на челото ти. И да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си.” (Второзаконие 6:7-9). По този начин Моисей подчертава дълбоката си загриженост, че следващите поколения ще спазват в покорство Божиите закони за да бъдат сигурни, че ще „живеят безопасно в земята“ (Левит 25:18), че всичко ще „бъде добре“ с тях (Второзаконие 12:28) и че Той ще ги благослови в земята (Второзаконие 30:16).

Писанието ясно учи, че обучението на децата да познават и да се покоряват на Бога е основата за това да Му угодим и да живеем победоносно в Неговата благодат. Познаването на Бог и Неговите истини започва с разбирането на детето за греха и нуждата му от Спасител. Дори много малки деца разбират, че не са съвършени и могат да разберат нуждата от прошка в ранна възраст. Любовта на родителите показва любовта на Бога, който не само прощава, но осигурява съвършената жертва за греха в лицето на Исус Христос. Обучението на децата по пътя, по който трябва да вървят означава преди всичко това, да ги насочим към Спасителя.

Дисциплинирането е неразделна част от отглеждането на благочестиви деца, защото знаем, че „Господ изобличава онзи, когото обича“ (Притчи 3:12). По този начин ние не трябва нито да приемаме дисциплината лекомислено, нито да се обезсърчаваме от нея, тъй като Господ „наказва този, когото обича,“ (Евреи 12:5-6). И знаем, че Бог ни дисциплинира за наше добро, за да можем да участваме в Неговата святост (Евреи 12:10). По същия начин, когато дисциплинираме децата си, те получават мъдрост (Притчи 29:15) и ще ни донесат мир (Притчи 29:17) и уважение (Евреи 12:9). Всъщност дори в ранна възраст децата могат да разберат, че любовта е причината на дисциплината. Ето защо децата, които растат в домове без дисциплина, често се чувстват необичани и е по-вероятно да не се подчиняват на авторитета, когато пораснат. Не забравяйте, че прилаганата дисциплина трябва да бъде съразмерна с нарушението. Физическата дисциплина, като напляскване (основателно мотивирано), се одобрява от Библията (Притчи 13:24, 22:15, 23:13-14). Наистина, дисциплината, макар и да изглежда неприятна, когато бъде получена, ще произведе „плод на мира и на справедливостта за тези, които са възпитавани чрез него.“ (Евреи 12:11).

Родителите трябва да имат същото усърдие да учат децата си като Мойсей. На тях е дадена привилегията да бъдат настойници на живота на децата си за много кратко време, но преподаването и обучението, което предоставят, има вечна стойност. Според принципите в книгата Притчи, дете, което усърдно е обучавано в „пътя, по който трябва да ходи“, вероятно ще остане вярно на този път в този живот и ще пожъне награди в следващия.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да възпитаме детето в пътя, по който трябва да върви?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries