settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за благодарността?

Отговор


Благодарността е важна тема в Библията. Първо Солунци 5:16-18 казва, “Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.” Схванахте ли това? Благодарете на Бога при всички обстоятелства. Благодарността трябва да бъде начин на живот за нас, да извира естествено от сърцата и устата ни.

Ако се вгледаме малко по-задълбочено в Свещеното Писание, ще разберем защо трябва да бъдем благодарни, а също и как да бъдем благодарни при различни обстоятелства.

Псалм 136:1 казва: “Славете Господа, защото е благ, защото милостта Му трае довека;.” Имаме две причини да сме благодарни: постоянната Божия доброта и Неговата вечна любов. Когато осъзнаем естеството на нашата греховност и разберем, че без Бога има само смърт (Йоан 10:10; Римляни 7:5), естественият ни реакция е да бъдем благодарни за живота, който Той ни дава.

Псалм 30 прославя Бога за избавлението, което идва от Него. Давид пише: „Ще Те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал и не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене. Господи, Боже мой, извиках към Теб; и Ти си ме изцелил. Господи, извел си от преизподнята душата ми; опазил си живота ми измежду онези, които слизат в рова…Превърнал си плача ми в игра за мене; съблякъл си ми вретището и си ме препасал с веселие, за да Ти пее хвала душата ми и да не млъква. Господи, Боже мой, до века ще Те хваля.” (Псалм 30:1-12). Тук Давид благодари на Бога след очевидно трудно обстоятелство. Този благодарствен псалм не само възхвалява Бога в труден момент, но и припомня за Божията вярност в миналото. Той е представя Божия характер, който е толкова прекрасен, че възхвалата е единственият подходящ отговор.

Имаме и примери за благодарност сред тежки обстоятелства. Псалм 28 например описва страданието на Давид. Това е вик към Бога за милост, защита и справедливост. След като Давид вика към Бога, той пише: “Благословен да е Господ, защото послуша гласа на молбите ми. Господ е сила моя и щит мой; на Него уповава сърцето ми и Той ми помогна; затова се развесели сърцето ми и с песните си ще Го възхваля.” (Псалм 28:6-7). Насред трудностите, Давид си спомня кой е Бог и в резултат на това, че познава Бога и му се доверява, той Му благодари. Йов има подобна нагласа за прослава на Бога, дори пред лицето на смъртта: “ И каза: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе; да бъде благословено Господнето име” (Йов 1:21).

В Новия Завет също има примери за вярващи хора, които благодарят. Ап. Павел е преживявал гонение, въпреки това, той пише: “Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.” (2 Коринтяни 2:14). В Посланието към евреите се казва, “Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание;” (Евреи 12:28). Ап. Петър също насърчава към радост „ако и за малко време да скърбите в разни изпитания“ като казва, че чрез трудностите нашата вяра, „да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос“ (1 Петрово 1:6-7).

Божиите хора са благодарни, защото осъзнават колко много им е дадено. Една от характеристиките на последните дни е липсата на благодарност, според 2 Тимотей 3:2. Нечестивите хора ще бъдат "неблагодарни".

Трябва да сме благодарни, защото Бог заслужава нашата благодарност. Правилно е да Му благодарим за "всеки добър и съвършен дар", който Той ни дава (Яков 1:17). Когато сме благодарни, фокусът ни се измества от егоистичните желания и от болката от настоящите обстоятелства. Изразяването на благодарност ни помага да помним, че Бог контролира ситуацията. Следователно благодарността е не само подходяща, но и здравословна и полезна за нас. Тя ни напомня за по-голямата картина, че принадлежим на Бога и че сме благословени с всяко духовно благословение (Ефесяни 1:3). Наистина имаме живот в изобилие (Йоан 10:10), който предполага благодарност.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за благодарността?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries