settings icon
share icon
Въпрос

Кои са десетте заповеди?

Отговор


Десетте заповеди са десет закона в Библията, които Бог даде на народа на Израел скоро след излизането им от Египет. Десетте заповеди всъщност са обобщение на повече от 600 заповеди, съдържащи се в старозаветното право. Първите четири заповеди се занимават с нашите взаимоотношения с Бог. Вторите шест заповеди се занимават с нашите взаимоотношения един към друг. Десетте заповеди са записани в Библията в Изход 20:1-17 и Второзаконие 5:6-21 и са следните:

(1) „Да нямаш други богове освен Мене.” Тази заповед е против поклонение пред всеки друг бог, освен пред единния истинен Бог. Всички други богове са фалшиви богове.

(2) „Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята; да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.” Тази заповед е срещу създаването на идол, видимо изображение на Бог. Няма образ, който можем създадем и да изобрази точно Бог. Създаването на идол, представляващ Бог, е поклонение на фалшив бог.

(3) „Не изговаряй напразно Името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.” Това е заповед срещу споменаване ненужно на името на Господ. Ние не трябва да се отнасяме към Божието име несериозно. Трябва да показваме почит към Бог, споменавайки Го по уважителен и почтителен начини.

(4) „Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.” Това е заповед да се отдели Шабат (събота, последния ден от седмицата), като ден за почивка, посветен на Господа.

(5) „Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог.” Това е заповед винаги да се отнасяме към нашите родители с почит и уважение.

(6) „Не убивай.” Това е заповед против предумишленото убийство на друго човешко същество.

(7) „Не прелюбодействай.” Това е заповед срещу сексуални отношения с някой, различен от партньора ви.

(8) „Не кради.” Това е заповед против отнемането на всяко нещо, което не ни принадлежи, без разрешение на човека, на когото принадлежи.

(9) „Не свидетелствай лъжливо против ближния си.” Това е заповед против лъжливо свидетелстване срещу друго лице. Тя в същността си е заповед против лъжата.

(10) „Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти.” Това е заповед срещу пожелаване на нещо, което не ти принадлежи. Пожеланието може да доведе до заповедите, изброени по-горе: убийство, прелюбодейство и кражба. Ако е грешно да се направи нещо, то е грешно и желанието да се направи същото нещо.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са десетте заповеди?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries