settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за плащането на данъци?

Отговор


Според Матей 22:17-21 фарисеите задават следния въпрос на Исус: „Затова, кажи ни: Ти как мислиш? Правилно ли е да даваме данък на Цезаря или не? А Исус разбра лукавщината им и каза: Защо Ме изпитвате , лицемери? Покажете ми данъчната монета. И те Му донесоха един динарий. Той ги попита: Чий е този образ и надпис? Казаха Му: На Цезаря. Тогава им каза: Като е така, отдавайте цезаревото на Цезаря, а Божието на Бога.“ В пълно съгласие, ап. Павел поучава следното: "Понеже по тази причина и данък плащате. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тази длъжност. Отдавайте на всички дължимото: на когото се дължи данък – данъка; на когото мито – митото; на когото страх – страха; на когото почит – почитта." (Римляни 13:6–7).

Изглежда, че има безкрайно много данъци, на които са подложени гражданите и участниците в местната и световната икономика. Данъците са непопулярни и понякога за държавните агенции, които отговарят за събирането им, се мисли с отвращение, независимо дали са корумпирани или не. Това не е нещо ново. В библейски времена също не се е гледало с добро око на събирачите на данъци (Матей 11:19; 21:31-32; Лука 3:12-13).

Колкото и да мразим данъците, колкото и всяка данъчна система да е корумпирана и несправедлива, колкото и да вярваме, че има много по-добри неща, за които парите ни могат да отидат - Библията ни заповядва, да, заповядва ни да плащаме данъците си. В Римляни 13:1-7 ясно се казва, че трябва да се подчиняваме на властите. Единственият случай, в който ни е позволено да не се подчиняваме на правителството, е когато то ни казва да направим нещо, което Библията забранява. Библията не забранява да се плащат данъци. Всъщност Библията ни насърчава да плащаме данъци. Следователно трябва да се подчиняваме на Бога и на Неговото слово - и да плащаме данъците си.

Най-общо казано, данъците имат за цел да осигурят правилното функциониране на обществото. В зависимост от приоритетите, приходите от данъци не винаги се използват по най-добрия начин. Най-често срещаното възражение срещу плащането на данъци е, че парите се използват неправилно от правителството или дори се използват за лоши цели от правителството. Това обаче не е наша отговорност. Когато Исус казва: "Дайте на кесаря...", римското правителство в никакъв случай не е било праведно правителство. Когато Павел ни инструктира да плащаме данъци, на власт е бил Нерон, един от най-злите римски императори в историята. Ние трябва да плащаме данъците си дори когато правителството не е богоугодно.

Можем да се възползваме от всички възможни законови данъчни облекчения. Не сме длъжни да плащаме максималния възможен размер на данъците. Ако правителството ви позволи данъчно облекчение, вие имате свободата да се възползвате от него. Ако има законен начин да спестите част от парите си от облагане с данъци, имате право да и спеститет. Все пак, незаконните и/или нечестни методи за избягване на данъци трябва да бъдат отхвърлени.

Римляни 13:2 ни напомня: " Затова който се противи на властта, противи се на Божията наредба; а които се противят, ще навлекат осъждане на себе си.."

Християните знаят, че всичко, което имаме, в крайна сметка принадлежи на Бога. Ние сме настойници и сме призовани да инвестираме парите и другите си ресурси в неща с вечна стойност. Призвани сме да осигуряваме прехраната на семействата си (1 Тимотей 5:8) и да даряваме щедро (2 Коринтяни 9:6-8). Също така е мъдро да спестяваме (Притчи 6:6-8) и е напълно приемливо да харчим пари за себе си и да благодарим на Бога за добрите Му дарове (Яков 1:17; Колосяни 3:17). Плащането на данъци е задължение на гражданите, а християните са призвани да бъдат добри граждани. Но в крайна сметка християните са граждани на небето (Филипяни 3:20). Намаляването на данъчното ни бреме в този живот трябва да има за цел инвестиране в Божието царство за вечността.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за плащането на данъци?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries