settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява систематичната теология?

Отговор


Думата ”теология” произхожда от две гръцки думи, означаващи ”Бог” и ”дума, слово”. Съчетани двете, думата ”теология” означава ”учение на Бог”. Систематична се засяга нещо, поставено в система. Систематична теология е, следователно, разделение на теологията на системи, обясняващи различните му области. Примерно, много книги на Библията дават информация за ангелите. Но никоя книга не дава цялата информация за ангелите. Систематична теология взема цялата информация за ангелите от всички библейски книги и я организира в система – ангелология. За това служи систематична теология – да организира ученията в Библията в групи категории.

Теологията Пропър или Патерология е учението за Бог Отец. Христология е учението за Бог Син, Господ Исус Христос. Пневматология е учението за Бог Святи Дух. Библиология е учението за Библията. Сотериология е учението за спасението. Еклесиология е учението за църквата. Есхатология е учението за последни времена. Ангелология е учението за ангелите. Християнска демонология е учението за демоните от християнска перспектива. Християнската антропология е учението за човечеството. Хамартиология е учението за греха.

Библейската теология е изучаване на определена книга (или книги) на Библията и подчертаване на различните аспекти на теологията, върху които се фокусира. Например, Евангелието на Йоан е много христологично, тъй като фокуса му е главно върху божествеността на Христос (Йоан 1:1,14; 8:58; 10:30; 20:28). Историческата теология е изучаването на доктрини и това как те са се развили през вековете на християнската църква. Догматична теология е изучаването на доктрините от определени групи християни, които имат систематизираната доктрина, примерно калвинистка теология и диспенсационната теология. Съвременна теология е изучаването на доктрините, които са се развили или са станали значими напоследък. Систематичната теология е важен инструмент, помагащ ни да разберем и поучаваме върху Библията по един организиран начин.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява систематичната теология?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries