settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява синоптичният проблем?

Отговор


Когато се сравнят първите три евангелия – на Матей, Марко и на Лука – се вижда безпогрешно, че разказите си приличат много един на друг по съдържание и по израз. В резултат на това Матей, Марко и Лука се наричат „синоптични евангелия.” Думата „синоптичен” означава „да гледаме заедно една гледка.” Основните прилики между синоптичните евангелия са накарали някои хора да се чудят дали авторите на евангелията са имали общ източник, друг писмен разказ за раждането, живота, служението, смъртта и възкресението на Исус, от който са взели материала за своите евангелия. Някои хора твърдят, че евангелията на Матей, Марко и Лука си приличат толкова много, че трябва да са взаимствували един от друг, или друг общ източник. Този предполагаем „източник” е наречен „Q”, от немската дума quelle, която означава „източник.”

Има ли някакво доказателство за съществуването на документ „Q”? Не, няма. Никога не е била открита някаква част или фрагмент от документ „Q”. Нито един от ранните църковни отци не споменава в своите трудове за някакъв „източник” на евангелията. Документът „Q” е измислица на либералните „учени”, които отричат боговдъхновеността на Библията. Те вярват, че Библията не е нищо повече от литературно произведение, предмет на същата критика, която се дава на други литературни произведения. Отново казваме, че няма никакво доказателство за съществуването на документ „Q” – нито библейско, нито богословско, нито историческо.

Ако Матей, Марк и Лука не използват документ „Q”, защо има толкова голяма прилика между техните евангелия? Има няколко възможни обяснения. Възможно е което и от евангелията да е написано най-напред (вероятно това на Марко), другите автори да са имали достъп до него. Няма абсолютно никакъв проблем с идеята, че Матей и/или Лука са преписали някои текстове от евангелието на Марко и са ги използвали в своите евангелия. Може би Лука е имал достъп до Марко и Матей и е използвал текстове от двамата в своето собствено евангелие. Лука 1:1-4 ни казва: „Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на словото, видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко отначало, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле, за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.”

В края на краищата обяснението за голямата прилика между синоптичните евангелия е, че те са вдъхновени от един и същ Святи Дух, и са написани от хора, които са били свидетели на едни и същи събития, или на които са били разказани едни и същи събития. Евангелието на Матей е написано от апостол Матей, един от дванадесетте, които следвали Исус и били изпратени от Него. Евангелието на Марко е написано от Йоан Марко, близък съратник на апостол Петър, който също е един от дванадесетте ученика. Евангелието на Лука е написано от Лука, близък съратник на апостол Павел. Защо да не очакваме техните разкази да си приличат много един на друг? Всяко от евангелията в края на краищата е вдъхновено от Святия Дух (2 Тимотей 3:16-17; 2 Петрово 1:20-21). Затова трябва да очакваме съответствие и единство.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява синоптичният проблем?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries