settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява теорията за припадъка? Оживял ли е Исус при разпъването на кръста?

Отговор


Теорията за припадъка е вярването, че Исус не е действително умрял при разпятието Си, а бил само в безсъзнание, когато бил положен в гроба и там Той дошъл в съзнание. Съответно Неговите явяввания след трите дни в гроба били просто възприемани, че са появявания след възкресението. Има няколко причини защо тази теория е невярна и може лесно да бъде доказано, че е фалшива и има поне три различни личности или групи, въвлечени в разпъването на кръста на Исус, които били доволни от факта на Неговата смърт на кръста. Това били римските стражи, Пилат и Синедриона.

Римските стражи – имало две отделни групи римски войници, на които била поверена задачата да се уверят в смъртта на Исус: екзекуторите и пазителите на гроба. Войниците, отговарящи за екзекуцията, били специалисти в смъртното наказание, а разпъването на кръст било едно от най-бруталните форми на екзекуция в историята. Исус бил прикован към кръста след като понесъл ужасни боеве в ръцете на тези професионални търговци на смърт, а всеки човек, убиван чрез разпъване на кръст, бил убиван от тези войници. Тяхната работа била да се уверят, че работата е свършена. Исус не би могъл да оживее при разпятието, а тези войници се уверили, че бил мъртъв преди да разрешат тялото Му да бъде свалено от кръста. Те били напълно доволни, че Исус бил наистина мъртъв. Втората група войници получила задачата да охраняват гроба на Исус поради искането на Синедриона, отправено към Пилат. Матей 27:62-66 ни казва: „И на следващия ден, който бе денят след приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилата и казаха: Господарю, спомнихме си, че Оня измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна. Заповядай, прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете. Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата." Тези стражи се уверили, че гробът е сигурен, а техният живот зависел от изпълнението на тяхната мисия. Само възкресението на Божия Син би могло да ги отклони от задачата им.

Пилат – той наредил Исус да бъде разпънат на кръст и поверил тази задача да бъде извършена от римски центурион, доверен и доказан предводител на 100 римски войници. След разпятието Йосиф от Ариматея поискал тялото на Исус, за да може то да бъде положено в гроб. Едва след като центурионът потвърдил смъртта на Исус, Пилат предал тялото на грижите на Йосиф. Марк 15:42-45: „И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден, сиреч, срещу събота, дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло. А Пилат се почуди дали е вече умрял, и, като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв. И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Йосифа." Пилат бил напълно доволен, че Исус бил наистина мъртъв.

Синедрионът – той бил управляващият съвет на юдеите и те поскали телата на ръзпънатите, включително Исус, да бъдат снети от кръста след смъртта, защото наближавал съботният ден. Йоан 19:31-37: „И понеже беше Приготовителният ден, то, за да не останат телата на кръста в съботата, (защото оная събота беше голям ден), юдеите помолиха Пилата да им се пребият пищялите, и да ги дигнат оттам. Затова дойдоха войниците и пребиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исуса. Но когато дойдоха при Исуса и Го видяха вече умрял не Му пребиха пищялите. Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода. И тоя, който видя, свидетелствува за това, и неговото свидетелство е вярно; и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Защото това стана, за да се изпълни написаното: Кост Негова няма да се строши; и пак на друго място писанието казва: Ще погледнат на Него, Когото прободоха." Тези юдеи, които искали Исус да бъде разпънат, и дори отишли дотам, че да заплашат с въстание, ако Той на бъде разпнат, никога не биха позволили тялото на Исус да бъде свалено от кръста, ако Той не беше мъртъв. Тези мъже били напълно удовлетворени, че Исус бил наистина мъртъв.

Има още едно доказателство, че теорията за припадъка не е вярна, като състоянието на Исусовото тяло след възкресението. При всяко появяване тялото на Исус изглеждало в осветено състояние и единствените белези, останали като доказателство за разпъването на кръста, били тези от пироните, които Той поискал Тома да докосне като доказателство кой е Той. Всеки, който е изпитал това, което е изпитал Исус, би имал нужда от месеци за физическо възстановяване. Исусовото тяло носело само белезите от пироните по Своите ръце и крака. Начинът, по който тялото на Исус било приготвено след разпятието, е допълнително доказателство за отхвърляне на теорията. Ако Исус е бил само в безсъзнание, Той не би могъл да отхвърли савана, в който бил завит, ако просто бил човек. Начинът, по който жените подходили към тялото на Исус, е още едно доказателство за Неговата смърт. Те дошли в гроба на първия ден от седмицата да помажат тялото Му с балсамиращи мехлеми, тъй като имали малко време да приготвят тялото Му преди началото на съботата. Ако Исус бил само в безсъзнание, както предполага теорията, жените щяха да донесат лекарствени средства да Му помогнат да се съвземе.

Целта на теорията за припадъка не е да оспори смъртта на Исус, а по-скоро да обори Неговото възкресение. Ако Исус не е възкръснал, тогава Той не е Бог. Ако Исус наистина е умрял и възкръснал от мъртвите, Неговата власт над смъртта доказва, че Той е Божият Син. Доказателството изисква присъдата: Исус наистина е умрял на кръста и Исус наистина е възкръснал от мъртвите.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява теорията за припадъка? Оживял ли е Исус при разпъването на кръста?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries