settings icon
share icon
Въпрос

Какво е християнското разбиране за самоубийството? Какво се казва в Библията за самоубийството?

Отговор


Според Библията самоубийството не е определящо за това дали един човек ще влезе в рая или не. Ако някой невярващ човек се самоубие, той или тя не е направил нищо друго освен да “ускори” пътуването си към огненото езеро. Човекът обаче, който се самоубие, в крайна сметка ще отиде в ада за това, че е отхвърлил спасението чрез Христос, а не защото е извършил самоубийство. В Библията се споменават четирима мъже, които са се самоубили: Саул (I Царе 31:40), Ахитофел (II Царе 17:23), Зимрий (III Царе 16:18) и Юда (Матей 27:5). Всички те са били зли, нечестиви, грешни мъже. В Библията на самоубийството се гледа като на убийство. И то наистина е такова – убиване на себе си. Бог е Този, Който има властта да реши как и кога да свърши нечий живот. Да вземеш тази власт в собствените си ръце, според Библията, е равносилно на богохулство.

Какво се казва в Библията за християнин, който извършва самоубийство? Не мисля, че ако някой християнин се самоубие, ще загуби спасението си. Библията ни учи, че от момента, в който даден човек истински повярва в Христос, той със сигурност получава вечен живот (Йоан 3:16). Според Библията християните могат да бъдат сигурни, че имат вечен живот независимо от това какво им се случва. “Това ви писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот” (I Йоан 5:13). Нищо не може да отдели християнина от Божията любов! “Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ” (Римляни 8:38-39). Ако няма “създание’, което да ни отдели Божията любов, а дори и християнинът, който извършва самоубийство, е “създание”, тогава и самоубийството не може да го отдели от Божията любов. Исус умря за всичките ни грехове… и, ако някой истински християнин в момент на духовна атака и слабост се самоубие, това също е грях, за който Исус е умрял.

С тези думи не искам да кажа, че самоубийството не е сериозен грях против Бога. Според Библията, самоубийството е убийство, а това винаги е грешно. Аз сериозно бих се усъмнил в истинността на вярата на някой, който твърди, че е християнин, но въпреки това се самоубива. Няма обстоятелства, които да оправдаят някого, който си отнема живота – особено ако той е християнин. Християните са призовани да живеят живота си за Бога – решението кога да свърши живота на някой е на Бога, и само на Бога. Може би добър пример за това какво представлява самоубийството за християнина би била книгата Естир. В Персия имало закон, че който влезе без да е предварително поканен при царя, трябва да бъде убит, освен ако царят не протегне жезъла си към този човек, което било знак, че се смилява над него и пощадява живота му. За християнина самоубийството би било нещо като да влезе насила при Царя, вместо да изчака Той да го повика. Бог ще простре жезъла си към този човек и ще пощади вечния му живот, но това не означава, че стореното от него Му харесва. Макар и да не се отнася конкретно за самоубийството, може да се каже, че I Коринтяни 3:15 е добро описание на това какво се случва с християнин, който е извършил самоубийство: “…самият той ще се спаси, само че като през огън.”

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е християнското разбиране за самоубийството? Какво се казва в Библията за самоубийството?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries