settings icon
share icon
Въпрос

Как Библията определя успеха?

Отговор


Когато цар Давид е на смъртното легло, той дава на сина си Соломон следния съвет: “Пази заръките на Господа, твоя Бог, ходи в пътищата Му и пази наредбите Му, заповедите Му, законите Му и свидетелствата Му, както е писано в Моисеевия закон, за да успяваш във всичко, каквото правиш, и накъдето и да се обръщаш;" (1 Царе 2:3). Забележете, че Давид не казва на сина си да изгради царството си с голяма армия, да събира богатства от други земи или да побеждава враговете си в битка. Вместо това формулата му за успех е да следва Бога и да Му се подчинява. Когато Соломон става цар, той не иска от Господ богатство и власт, а мъдрост и проницателност, за да води Божия народ. Бог бил доволен от тази молба и я изпълнил, като дал на Соломон мъдро и разумно сърце, повече от това, което всеки човек е имал до тогава.

Той дава на Соломон и нещата, които той не е поискал - богатство и чест сред хората (3 Царе 3:1-14). Соломон взема присърце съветите на баща си, поне през по-голямата част от царуването си, и ги отразява в своите притчи: "Сине мой, не забравяй поуката ми и сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години на живот и мир ще ти прибавят те. Благост и вярност нека не те изоставят; вържи ги около шията си, напиши ги на плочата на сърцето си. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и хората." (Притчи 3:1-4).

Исус повтаря това учение в Новия завет, когато заявява коя е най-голямата заповед: "и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.“А ето втората, подобна на нея, заповед: „Да възлюбиш ближния си като себе си.“ Друга заповед, по-голяма от тези, няма." (Марк 12:30-31). Да обичаш Бога означава да Му се подчиняваш и да спазваш Неговите заповеди (Йоан 14:15, 23-24). Първата стъпка в този процес е да приемем безплатния дар на вечния живот, предложен от Исус Христос (Йоан 3:16). Това е началото на истинския библейски успех. Когато дарът е приет, тогава започва преобразяването. Процесът се осъществява не от човешката воля, а от Божия Свети Дух (Йоан 1:12-13). Как се случва това и какъв е резултатът? На първо място това се случва чрез упование и покорство на Господа. Когато Му се подчиняваме, Той ни преобразява, като ни дава напълно нова природа (1 Коринтяни 5:17). Когато преминаваме през неприятности и трудни моменти, които Библията нарича "изпитания", ние сме способни да преминаваме през тях с голям мир и целенасоченост и започваме да разбираме, че Бог използва именно тези изпитания, за да укрепи нашата вътрешна личност (Йоан 16:33; Яков 1:2). С други думи, неприятностите в живота не ни карат да се проваляме, а да преминаваме през тях с Божията благодат и мъдрост. Като се подчиняваме на Бога, ние получаваме свобода от проклятията на този свят - омраза, ревност, пристрастявания, объркване, комплекси за малоценност, гняв, горчивина, непростителност, егоизъм и други.

Освен това последователите на Христос (християните) притежават и показват плодът на Божия Дух, който живее в сърцата им - любов, радост, мир, търпение, благост, милосърдие, кротост, вярност и себеобуздание (Галатяни 5:22-23). Имаме на разположение знание, за да знаем какво да правим и накъде да се обърнем (Притчи 3:5-6), неограничено количество мъдрост (Яков 1:5) и мир, който надвишава разума (Филипяни 4:7). Когато растем и съзряваме в Христос, ние започваме да мислим не само за себе си, но и за другите. Най-голямата ни радост става това, което можем да направим за другите и да дадем на другите, и как можем да им помогнем да израснат и да успяват духовно. Това е истинският успех, защото човек може да има цялата власт, пари, популярност и престиж, които светът може да му предложи, но ако душата му е празна и горчива, светският успех всъщност е провал. " Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби, или какво ще даде човек в замяна на живота си?" (Матей 16:26).

Още нещо за библейския успех. Макар че преобразяването на вътрешния ни живот е Божията цел за нас, Той също така изобилно предоставя добри материални дарове на чедата Си (храна, дрехи, къщи и т.н.) и обича да го прави (Матей 6:25-33). И все пак повечето от нас в един или друг момент се фокусират върху даровете, а не върху Дарителя. Именно тогава пропускаме удовлетворението и радостта си и възпрепятсваме преобразяващото действие на Духа в нас, защото се фокусираме върху погрешни неща. Може би затова Господ понякога ограничава даването на подаръци за нас - за да не се съблазняваме в даровете и да не отпадаме от Него.

Представете си две ръце. В дясната ръка са предложенията за истинско удовлетворение, способността да се справяме с житейските проблеми, без да бъдем победени от тях, удивителният мир, който ни превежда през всички обстоятелства, мъдростта да знаем какво да правим, знанието и постоянната посока в живота, любовта към другите, приемането на себе си, радостта независимо от всичко, а в края на живота - вечността с Бога, който дава всички тези дарове. Другата ръка държи всички пари, власт и "успех", които светът може да предложи, без нищо от това, което държи дясната ръка. Кое бихте избрали? Библията казва: "Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти" (Матей 6:21). Това, което е в дясната ръка, е библейското определение за успех.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как Библията определя успеха?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries