settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за това да бъдеш твърдоглав?

Отговор


В някои култури "упорит като магаре" е идиом, използван за описание на хора, които са особено непоклатими. Псалм 32:8-9 намеква за упоритата природа на мулетата, когато казва: „Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото Ми. Не бъдете като кон или като муле които нямат разум; за чиито челюсти трябва оглавник и юзда, за да ги държат, иначе не биха се приближавали към Тебе.” Когато става въпрос за следване на Божиите заповеди, не трябва да сме упорити, твърдоглави или несговорчиви. Не трябва да отвръщаме глава и да "закоравяваме врата си". Трябва да се научим да отстъпваме и да бъдем податливи в Неговите ръце. Не бихме искали Бог да използва юздата и оглавника спрямо нас.

В Библията са описани случаи на поведение на хора като това на упорито муле. В Стария завет фараонът е известен с това, че е твърдоглав (Изход 7:13-14), но отстъпчивостта му не е донесла нищо добро нито на него, нито на народа му. Твордиглавие проявява по-късно и народът на Израил, Божият избран народ, който отново и отново се бунтува срещу Бога, отвръщайки се от Неговата любов и закрила. Всъщност еврейската дума, преведена като "твърдоглав", означава "отвърнал се, инат, непокорен и отстъпчив".

Старият завет разказва тъжната история на евреите, които упорито обръщат гръб на Бога, забравят Неговите дела, не се подчиняват на законите Му и следват чужди богове. Във Второзаконие 9 Мойсей разказва за твърдоглавието на Израил по отношение на златното теле, което те направили на планината Синай. Тогава Бог казал на Моисей: "Видях този народ и, ето, той е твърдоглав народ;" (Второзаконие 9:13). Божият гняв е бил толкова голям, че Той е обмислял да унищожи напълно народа заради неговите упорити, "твърдоглави" постъпки (стих 14).

Бог смята упоритостта за толкова голям грях, че е предвидил това, което днес изглежда като прекалено сурово наказание за упорит и непокорен син. Ако синът откаже да се подчинява на родителите си, не реагира на дисциплина и води разпуснат живот, родителите трябва да го доведат при старейшините на града му и " тогава всички мъже от града да го убият с камъни, за да умре; така да премахнеш злото; и целият Израил ще чуе и ще се страхува." (Второзаконие 21:21). Твърдоглавието и неподчинението на Бога и на Неговата установена власт е сериозно престъпление, което може да се разпространи като отрова в цялата общност. Суровото предписание в Мойсеевият закон срещу бунта на упорито непокорство е дадено с цел да се пресече тази проява.

В Новия завет виждаме още примери за твърдоглавие. Когато Исус изцелява един човек с изсъхнала ръка в събота, закоравяването на сърцето на фарисеите наскърбява и разгневява Исус. Вместо да възхвалят Господа за изцелителната Му сила и да признаят своя Месия, непокорните сърца на фарисеите ги карат да се опитат да Го убият (Марк 3:1-6). Когато Стефан завършва речта си пред Синедриона, той ги смъмря за безумното им упорство: " Твърдоглави и с необрязано сърце и уши! Вие винаги се противите на Святия Дух; както правеха бащите ви, така правите и вие." (Деяния 7:51).

Когато Павел проповядва на евреите в Коринт, те продължават да отхвърлят посланието за спасение чрез Исус Христос. В продължение на три месеца Павел беседва с тях в синагогата им, но " А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, но злословеха учението пред народа." (Деяния 19:9). В резултат на това Павел взема учениците и оставя тези, които отгхвърлят благовестието да в в тяхното твърдоглавие и неверие.

За съжаление това е съдбата, която очаква всички, които упорито отхвърлят Христос. Накрая Бог ще ги предаде на твърдостта на сърцата им и повече няма да им се моли. Тъжният резултат от подобно магарешко упорство е изяснен в Римляни 2:5: " Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведният съд на Бога"

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за това да бъдеш твърдоглав?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries