settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за стреса?

Отговор


Речникът определя стреса като "физическо, умствено или емоционално натоварване или напрежение". Някои видове стрес са необходими и дори полезни - например физическото натоварване на мускулите, за да станат по-силни. Но когато говорим за "стрес", обикновено имаме предвид прекомерно или отрицателно умствено или емоционално натоварване или напрежение. Въпреки че "стресът" не се споменава изрично в Библията, Писанието говори за неща като тревога, безпокойство и неприятности - неща, които често свързваме със стрес - и така ни дава ясни отговори как да се справяме с тях.

В един или друг момент всеки страда от стрес. Начинът, по който се справяме с него, зависи до голяма степен от това кои сме ние. При някои хора емоционалният стрес причинява физически заболявания. Други могат да станат хиперпродуктивни. От друга страна, някои хора, подложени на стрес, се затварят психически и емоционално. И, разбира се, има и редица други реакции. Стресът е често срещано човешко преживяване, особено в свят, в който изискванията към нашето време и внимание изглеждат безкрайни. Работата, здравето, семейството, приятелите и дори дейностите в служението ни могат да ни претоварят. Крайното решение на стреса е да предадем живота си на Бога и да търсим Неговата мъдрост по отношение на приоритетите, както и Неговото разрешение да вършим нещата, към които Той ни призовава. Бог винаги дава достатъчно, така че не е нужно да бъдем побеждавани от стреса.

Една от често срещаните причини за стрес е финансовата. Стресираме се за парите, защото никога не чувстваме, че имаме достатъчно. Притесняваме се дали ще можем да платим всички сметки, а много от нас живеят от заплата до заплата. Или пък сме погълнати от материализма и на свой ред се стресираме да поддържаме определен стил на живот. Някои се стресират от финансите, защото не вярват на Бога, че ще им осигури основните жизнени потребности. Но Исус казва: „Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?И кой от вас може с грижа за себе си“ (Матей 6:26,27).

Вярно е, че сме призовани да бъдем добри настойници на парите и да осигуряваме прехраната на семействата си (1 Тимотей 5:8), но никога не трябва да забравяме, че в крайна сметка Бог е нашият Снабдител. Ако сме Негови, не трябва да се страхуваме, че Той ще ни изостави. От друга страна, има хора, чийто финансов стрес е причинен повече от материалистична алчност, отколкото от истинска нужда. Материализмът неизбежно води до стрес. Когато търсим благата на света, ние сме се поддали на "примамката на богатството" (Марк 4:19), на лъжата, че тези неща облекчават стреса и водят до щастие, удовлетворение и радост. Това не е така.

Можем също така да се чувстваме стресирани, когато сме изправени пред трудност или изпитание. Яков 1:2-4 ни съветва: „  Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.“

Когато се сблъскаме с трудности, можем да се поддадем на стреса или да гледаме на тях като на средство, чрез което Бог може да укрепи вярата ни и да оформи характера ни (Римляни 5:3-5; 8:28-29). Когато пренасочим фокуса си към Бога, намираме утеха в скърбите си и сила да издържим (2 Коринтяни 1:3-4; 12:9-10).

Независимо от вида на стреса в живота ни, отправната точка за справяне с него е Исус Христос. Исус ни предлага голямо насърчение в Йоан 14:1: „Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене." Ние отчаяно се нуждаем от Него в живота си. Нуждаем се от Него, защото Той е единственият, който може да ни даде сили да се справим с проблемите в живота си. Да вярваме в Него не означава, че ще имаме безпроблемен живот или че няма да се чувстваме победени от стреса. Това просто означава, че животът без Исус Христос превръща справянето със стреса в невъзможна и често изтощителна задача.

Вярата води до упование. Притчи 3:5-6 ни казва: „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ Да се осланяме на "своя разум" често означава да приемем начините на света за облекчаване на стреса - неща като алкохол, наркотици или безсмислени забавления. Вместо това трябва да се доверяваме на Неговото Слово като основно ръководство към живот, който не предизвиква стрес. Давид казва, „Потърсих Господа; и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави." (Псалм 34:4). Давид знаеше, че ако потърси Господа и сподели с Него проблемите си, може би ще намери благоволението Му. На свой ред Господ му отговаря и го успокоява.

Вероятно няма друг пасаж, който по-добре да описва как да се справяме със стреса от Филипяни 4:6-7: „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“ Господ ни казва да не се безпокоим за нищо, а да предадем всичко на Него в молитва. Ежедневното споделяне на бремето и тревогите ни със святия и праведен Бог ще намали или премахне стреса в живота ни. Псалм 55:22 ни казва да възложим всичките си грижи върху Него, защото Той ще ни подкрепи и никога няма да ни остави (вж. също 1 Петрово 5:6-7). Исус Христос ни предлага мир, ако дойдем при Него с тревогите и притесненията си. „Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. " (Йоан 14:27).

Стресът от всякакъв вид е естествена част от живота (Йов 5:7, 14:1; 1 Петрово 4:12; 1 Коринтяни 10:13). Но начинът, по който се справяме с него, зависи от нас. Ако изберем да се опитаме да се справим сами, няма да намерим трайно облекчение. Единственият начин, по който можем последователно и успешно да се справим със стреса, е с помощта на Исус Христос. Първо, трябва да повярваме в Него. Второ, трябва да Му се доверим и да Му се подчиним. Трябва да Му се доверяваме, че Той прави това, което е правилно, защото Неговите пътища винаги са най-добрите за нас. Непослушанието и грехът могат да предизвикат стрес и да ни откъснат от единственото средство за мир и радост. Като се подчиняваме на Неговите заповеди, ние получаване благословенията на истинското удовлетворение от любящия Бог. И накрая, трябва да търсим Неговия мир всеки ден, като изпълваме умовете си с Неговото Слово, като предаваме на Него всичко в молитва и седим в нозете Му със страхопочитание и почит. Само чрез Неговата благодат, милост и любов можем да се справим със стреса в живота ни.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за стреса?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries