settings icon
share icon
Въпрос

Ще има ли буквално улици от злато на небето?

Отговор


Небесните улици от злато често са споменавани в песните и поезията, но е по-трудно да се открият в Библията. Всъщност има само един пасаж в Писанието, което назовава улици от злато и това е в Светия Град, новия Ерусалим: „…улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло" (Откровение 21:1, 21). Така, дали този стих ни казва, че ще има буквално улици от злато на небето? И ако да, какво е значението на буквалните улици от злато?

Гръцката дума, преведена „злато", е chrusion, която може да означава „злато, златни бижута или позлата". Така че преводът „злато" е подходящ. Всъщност, спорове за превода често настъпват, когато хората се опитват да определят кои части на Библията да приемат буквално и кои части да възприемат преносно. Добро практическо правило, когато изучаваме Библията, е да приемаме всичко буквално, освен ако при това се губи смисълът. И в тази глава на Откровение Йоан не хвърля просто хаотични описателни термини. В началните части на Откровение 21 той получава пръчка да измери града (стих 15) и той изрично описва стената на небето като направена от яспис, а самият град от злато (стих 18). Той също описва основите на градските стени като изградени от множество специални скъпоценни камъни (стих 19-20). Така, с тези подробности в предвид описанието на златните улици съответства.

Ако небесните улици са направени от злато, тогава какъв е смисълът? Първо, забележете състоянието на златото. Когато златото бива изваждано от земята, то не е в желаното състояние от бижутерите. Златото трябва да бъде претопено, за да се отстранят примесите като накрая остане само чистото злато. Златото, което Йоан е видял на небето, било от такова качество, че изглеждало прозрачно, за да отразява чистата светлина на Божествената ярка слава. Божията способност да пречиства не е ограничена само до златото; Бог е очистил всички, които ще влязат в Неговото небе чрез кръвта на Исус Христос. „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда" (1 Йоаново 1:9). Не само Божият Свят Град е чист по Негов замисъл, но такива са и гражданите на този град.

Има някои учени, които не поддържат идеята, че небесните златни улици са буквални. Обаче, като се вгледаме само в текста, който Бог ни е дал, в рамките на контекста на откровението на Йоан, изглежда, че няма причина да се съмняваме. Обаче, нашетовнимание във вечността трудно ще бъде фокусирано върху земни богатства. Докато човек преследва богатства като злаго на земята, един ден то няма да бъде нещо повече от източник на паваж за вярващия на небето. Няма значение колко много скъпоценни камъни или материали изграждат физическия строеж на небето, нищо няма да бъде никога от по-голяма стойност от Бог, който ни обича и е умрял да ни спаси.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Ще има ли буквално улици от злато на небето?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries