settings icon
share icon
Въпрос

Какви са стъпките към спасението?

Отговор


Много хора търсят „стъпки към спасението”. Хората харесват идеята за ръководство с инструкции за пет стъпки, които, ако бъдат следвани, ще доведат до спасение. Пример за това е ислямът с неговите Пет стълба. Според исляма, ако човек се подчинява на Петте стълба, тогава ще получи спасение. Заради привлекателността на идеята за процес на спасение, който е стъпка по стъпка, много хора от християнската общност правят грешката да представят спасението като резултат на някакъв процес, който се осъществява стъпка по стъпка. Римокатолицизмът има седем тайнства. Различни християнски деноминации добавят кръщението, публичната изповед, обръщането от греха, говоренето на непознати езици и пр. като стъпки на спасението. Но Библията представя само една стъпка към спасението. Когато тъмничарят от Филипи попита Павел: „Какво трябва да направя, за да се спася?”, Павел отговори: „Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш” (Деяния 16:31).

Вярата в Исус Христос като Спасител е единствената „стъпка” към спасението. Посланието на Библията е прекалено ясно. Всички ние съгрешихме срещу Бог (Римляни 3:23 Заради нашия грях ние заслужаваме да бъдем вечно отделени от Бог (Римляни 6:23). Заради Своята любов към нас (Йоан 3:16) Бог прие човешка форма и умря вместо нас, като понесе наказанието, което ние заслужаваме (Римляни 5:8; 2 Коринтяни 5:21). Бог обещава прошка на греховете и вечен живот в рая за всички, които приемат Исус Христос като Спасител по благодат чрез вяра (Йоан 1:12; 3:16; 5:24; Деяния 16:31).

Спасението не е свързано с определени стъпки, които трябва да следваме, за да го придобием. Да, християните трябва да се кръстят във вода. Да, християните трябва публично да изповядат Христос като Спасител. Да, християните трябва да се отвърнат от греха. Да, те трябва да предадат живота си да се подчиняват на Бог. Обаче това не са стъпки към спасението. Това са резултати от спасението. Заради нашия грях, ние не можем по никакъв начин да спечелим спасение. Можем да следваме 1000 стъпки и отново няма да е достатъчно. Ето защо Исус трябваше да умре вместо нас. Ние сме абсолютно неспособни да платим нашия дълг към Бог или да очистим себе си от греха. Само Бог може да извърши нашето спасение, и Той го направи. Самият Бог изпълни „стъпките”, и затова предлага спасението на всеки, който го приеме от Него.

Спасението и прошката на греховете не са свързани със следването на стъпки, а с приемането на Христос като спасител и признаването на това, че Той е извършил цялото дело вместо нас. Бог изисква от нас една стъпка – да приемем Исус Христос като Спасител и изцяло да уповаваме единствено на Него като на път към спасение. Това различава християнската вяра от всички други световни религии, всяка от които има списък със стъпки, които трябва да бъдат следвани, за да може да се получи спасение. Християнската вяра признава, че Бог вече е изпълнил стъпките, и просто ни призовава да Го приемем чрез вяра.

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са стъпките към спасението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries