settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява движението Духовно формиране?

Отговор


Движението „Духовно формиране" е много популярно днес. То, обаче, по много начини се е преместило встрани от истината на Божието Слово към мистична форма на християнството и се е просмукало в няккава степен в почти всички евангелски деноминации. Представата за духовно формиране се основава върху предпоставката, че ако извършваме определени практики, можем да бъдем повече като Исус. Поддръжниците на духовното формиране погрешно учат, че всеки може да практикува тези мистични ритуали и да намери Бог в себе си.

Твърде често привържениците на текущото движение „Духовно формиране" вярват, че духовната дисциплина преобразява последователя чрез неговото влизане в променен свят на съзнанието. Движението „Духовно формиране" се характеризира с такива неща като съзерцателната молитва, съзерцателна духовност и християнски мистицизъм.

Истинското библейско духовно формиране или духовна трансформация започва с разбирането, че ние сме грешници, които живеят отделени от Бог. Нашите способности са били покварени от греха така, че не можем да удовлетворим Бог. Истинската духовна трансформация се случва, като подчиним себе си на Бог така, че Той да може да ни преобрази чрез направлението и силата на Светия Дух. Най-малко половината от всяко новозаветно послание е насочено към това как да живеем живот, с който да угодим на Бог – чрез покорство и подчинение на Светия Дух във всички неща. Писанието ни нарича изкупените, спасените, светиите, овце, войници и слуги, но то също ни учи, че само чрез силата на Духа можем да живеем спрямо значението на имената.

Следните пасажи посочват различни аспекти на духовното формиране, работата на Бог в живота на вярващия:

„Защото, който предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя" (Римляни 8:29). Това е целта на трансформацията: да бъдем като Христос.

„А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен" (2 Коринтяни 3:18). Това е част от пасаж, който учи, че ние се променяме в образа на Христос не като следваме правила и закони, а като следваме водителството на Духа чрез вяра.

„Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия спасител, та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот" (Тит 3:3-7).

Тук Павел ни напомня за нашия предишен и нов живот. Ние сме откликнали на „благостта и любовта на Бог", показана ни чрез смъртта на Христос за нашите грехове. Ние сме се покаяли за греховете си и сега откликваме на непрекъснатия подтик на Духа да живеем различно като Божии деца. В резултат ние сме били преобразени от „новорождението и обновяването на Светия Дух" (стих 5). Това следователно е истинско духовно формиране – промяната на духа ни чрез Неговия Дух в образа на Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява движението Духовно формиране?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries